Σαράντος Ι. Καργάκος

Ιστορικός - Συγγραφέας

“Πολλοί ήταν αυτοί που ονομάστηκαν από την ιστορία ‘Μεγάλοι’, αλλ’ ελάχιστοι ήταν αυτοί που ονομάστηκαν, όπως ο Αριστείδης, ‘Δίκαιοι’”

Μαθήματα Εκθέσεων