Σαράντος Ι. Καργάκος

Ιστορικός - Συγγραφέας

“Λυδία λίθος που θα κρίνει την αξία ή την απαξία ενός ανθρώπου δεν είναι το τι επάγγελμα ασκεί, αλλά το πώς και για ποιο σκοπό το ασκεί”

Μαθήματα Εκθέσεων