Σαράντος Ι. Καργάκος

Ιστορικός - Συγγραφέας

“Αν σ’ ένα μικρό έργο αποδειχθεί ο άνθρωπος μικρός, τότε και το κακό είναι μικρό. Αν όμως σε μεγάλο έργο αποδειχθεί ο άνθρωπος μικρός, τότε το κακό είναι πολύ μεγάλο”

Μαθήματα Εκθέσεων