Σαράντος Ι. Καργάκος

Ιστορικός - Συγγραφέας

“Η ιστορία των ανθρώπινων πράξεων διδάσκει ότι οι μεγάλοι άνθρωποι είχαν θέληση· οι μικροί πόθους”

Μαθήματα Εκθέσεων