Σαράντος Ι. Καργάκος

Ιστορικός - Συγγραφέας

“Δεν είναι σφάλμα του ανθρώπου η ατέλεια του. Αντίθετα σφάλμα του είναι η παραμέληση της προσπάθειας γι’ αυτοβελτίωση”

Μαθήματα Εκθέσεων