Σαράντος Ι. Καργάκος

Ιστορικός - Συγγραφέας

“Προβλέπω ότι μετά το 2020 θα μπούμε στον ‘Αιώνα της Μεγάλης Πείνας’. Και θα επακολουθήσει μια πρωτοφανής κοινωνική έκρηξη. Η πρώτη επανάσταση του ανθρώπου ονομάσθηκε Γεωργική, η δεύτερη Βιομηχανική, η τρίτη θα είναι Κανιβαλική”
Από εισήγηση που διαβάστηκε στις 5 Δεκεμβρίου 1995 στη ΧΕΝ Κηφισιάς

Προβληματισμοί