Ιστορικός - Συγγραφέας

Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821

ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ αὐτὸ δὲν ἐπιδιώκουμε νὰ σκανδαλίσουμε ἀλλὰ νὰ κατατοπίσουμε καὶ νὰ διαφωτίσουμε τὸ ἀναγνωστικὸ κοινὸ γιὰ τὸ τί ἦταν τὸ ’21. Πῶς ἔγινε, γιατί ἔγινε, τί ἔγινε καὶ τί ἀποτελέσματα ἔφερε. Ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ ἀποσπάσουμε τὸ ’21 ἀπό τα ἐργαστήρια τῶν διαφόρων Μέγκελε τῆς ἱστοριογραφίας καὶ τῆς ἱστοριολογούσας δημοσιογραφίας.

Ἀπαιτοῦμε, ὅμως, ἀπὸ τὸν ἀναγνώστη νὰ μοχθήσει στὴν προσπάθεια νὰ τὸ μελετήσει, ὅπως ἔπι δεκαετίες μοχθήσαμε κι ἐμεῖς γιὰ τὴ μελέτη καὶ τὴ συγγραφή. Τὸ ’21 ἦταν δύσκολο ὡς ἱστορικὴ πράξη. Παραμένει δύσκολο καὶ ὡς μελέτη. Ἡ ἁπλουστευτικὴ γραφὴ παρέχει εὐκολία συγγραφῆς ἀλλ’ ἐνέχει τὸν κίνδυνο τῆς ἐπιστημονικῆς ἐκτροπῆς. Σύστασὴ μᾶς εἶναι: «Μελέτα μετὰ μόχθου· Τότε θὰ φθάσεις στὴν οὐσία».

Έτος Έκδοσης: 
2014
Εκδoτικός Οίκος: 
Real News