Ιστορικός - Συγγραφέας

Ἡ Οἰκονομία κατά τήν Ἑλληνική Ἀρχαιότητα

Τά τωρινά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας ἄρχισαν ἀπό μία χρονική στιγμή, ὅπου πολίτες καί πολιτικοί ἄρχισαν νά χάνουν τήν αἴσθηση τῆς οἰκονομίας. Ξέχασαν τί εἶναι καί πῶς δημιουργεῖται οἰκονομία ἐπί σταθερῶν καί ὄχι ἀέρινων βάσεων. Οὐσιαστικά ἡ οἰκονομία τῶν τελευταίων δεκαετιῶν ἦταν οἰκονομία τοῦ ἀέρα καί γί’ αὐτό ἡ διανομή κομματιῶν οἰκονομικοῦ ἀέρα ἦταν μεγάλη!

Ὁ χείμαρρος τῆς οἰκονομικῆς καταρρεύσεως σχηματίστηκε ἀπό πολλά ρεύματα. Πρωταρχικό ἦταν ἡ ἱστορική ἄγνοια. Ξεχάσαμε πῶς σχηματίστηκε ἡ οἰκονομία τόν ἀρχαῖο καιρό, πῶς λειτούργησε καί πῶς οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, παρότι οἱ πλεῖστοι «γεωργοῦσαν πέτρας», κατόρθωσαν νά δημιουργήσουν ἕνα ἀνεπανάληπτο πολιτιστικό θαῦμα. Μέ τό φυλλάδιο αὐτό ἐπιθυμοῦμε νά ξυπνήσουμε τήν ἱστορική μνήμη τῶν συμπολιτῶν μας. Νά θυμηθοῦν ὅτι τό «πρῶτο κινοῦν» τῆς οἰκονομίας εἶναι ὁ ἱδρώτας, νά κατανοήσουν ὅτι τό μεγαλύτερο κεφάλαιο εἶναι τό ἔξυπνο κεφάλι καί νά ξανακάνουν ἀρχή ζωῆς τό ἀρχαῖο ἀπόφθεγμα: «Οὐκ ἐν τῇ κτήσει ἄλλ’ ἐν τῇ χρήσει τῶν ἀγαθῶν τό μέγα ἐστί».

Πιστεύω ὅτι ἡ ἀνάγνωση τοῦ φυλλαδίου αύτοῦ πού εἶναι ἀπαύγασμα καί συμπύκνωμα τῶν ὅσων περί οἰκονομίας γράφουμε στά μεγάλα συγγραφικά μας ἔργα («Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κόσμου...», «Ἱστορία τῶν Ἀρχαίων Ἀθηνῶν», «Ἱστορία τῆς Ἀρχαίας Σπάρτης», «Τό Θαῦμα τῶν Ἑλλήνων») θά κάνει τόν ἀναγνώστη, ἄν ὄχι σοφώτερο, πάντως συνετώτερο, καθότι θά διδαχθεῖ ὅτι «τό φυλάξαι τ’ ἀγαθά χαλεπώτερον (=δυσκολώτερο) τοῦ κτήσασθαι».

Έτος Έκδοσης: 
2012
ISBN: 
978-960-8411-32-6
Εκδoτικός Οίκος: 
ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ