Ιστορικός - Συγγραφέας

Το Βυζαντινό Ναυτικό: Η επίδραση της θαλάσσιας ισχύος στην ακμή και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Τό βυζαντινό ναυτικό παραμένει ἐν πολλοῖς terra incognita γιά τό εὐρύ κοινό. Στόχος τοῦ βιβλίου αὐτοῦ δέν εἶναι νά δειχθῆ ἁπλῶς μιά ἑν πολλοῖς ἄγνωστη πτυχή τῆς πολύπτυχης βυζαντινῆς ἱστορίας, ὅσο τό νά τονιστεῖ τοῦτο τό συγκλονιστικά ἁπλό: μπορεῖ ἡ ἄνοδος καί ἡ ἀκμή τῆς αὐτοκρατορίας νά ὀφείλονταν σέ πλῆθος παραγόντων -φυσικά καί στό ναυτικό-, ὡστόσο ἡ βαθμιαία παρακμή, ἡ πρώτη πτώση (1204) καί κυρίως ἡ δεύτερη, ἡ γνωστή ὡς ἅλωση (1453), ὀφείλεται ἀποκλειστικά στήν παραμέληση καί σχεδόν διάλυση τοῦ βυζαντινοῦ ναυτικοῦ.

Τέλος, ἀφοῦ ἐξ αἰτίας πολλαπλῶν γεγονότων, ἀπό γεωπολιτική καί γεωστρατηγική ἄποψη, ἡ Μεσόγειος ἀνακτᾶ καί πάλι τήν πρωτοκαθεδρία στόν πλανήτη, ἡ μελέτη τοῦ βιβλίου αὐτοῦ καθίσταται ἀπολύτως ἀναγκαία γιά μία σφαιρικώτερη ἀντίληψη τῶν πολιτικῶν προβλημάτων τοῦ παρόντος μέσῳ τῆς γνώσης τοῦ παρελθόντος.

Έτος Έκδοσης: 
2007
Εκδoτικός Οίκος: 
Σιδέρης