Ιστορικός - Συγγραφέας

Ποιὸς θυμᾶται τὴν Ἑλλάδα;

Πηγή: 
Κόντρα

Αντί νὰ σκιαμαχοῦμε κάθε χρόνο γιὰ τὸ ποιὸς εἶπε καὶ ἄν εἶπε τὸ ΟΧΙ, γιὰ τὸ ἄν πρέπει νὰ γίνονται οἱ παρελάσεις, θὰ ἦταν καλύτερο νὰ μελετήσουμε τὸ γιατὶ ἔγινε ὁ πόλεμος αὐτὸς, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὸν Τσώρτσιλ, δὲν ἔπρεπε νὰ γίνει, καὶ ποιὰ ἦταν συμβολὴ τῆς Ἑλλάδος στὴ συμμαχικὴ νίκη. Διότι δυστυχῶς πάμπολλοι ξένοι ἱστορικοὶ παραγνωρίζουν τὴ συμβολή αὐτὴ καὶ στὰ ὀγκώδη συγγράμματὰ τους, ὅταν δὲν κάνουν καμμιὰ ἀναφορὰ στὴ συμβολὴ αὐτὴ, τὴν ἐξετάζουν ἐντελῶς περιπτωσιακὰ, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ πολεμικὴ παρονυχίδα.

Ὅλα αὐτὰ μὲ ὑποχρέωσαν νὰ συγγράψω μιὰ πολυσέλιδη ἱστορία τοῦ φοβεροῦ αὐτοῦ πολέμου ποὺ πρόκειται νὰ κυκλοφορηθεῖ ἐντὸς τοῦ προσεχοῦς ἔτους, ἄν φυσικὰ δὲν προκύψουν προβλήματα οἰκονομικά. Στὸ βιβλίο αὐτὸ δίνεται μιὰ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση σὲ ὅλους αὐτοὺς, ἀλλοδαποὺς καὶ ἠμεδαποὺς (δυστυχῶς!), ποὺ βλέπουν τὸν πόλεμο στὰ ἠπειρωτικὰ βουνὰ, στὰ ὀχυρὰ καὶ στὴ θάλασσα σὰν μιὰ ὑποσημείωση τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στὸ σημερινὸ ἄρθρο ἐξετάζουμε τὶ ἦταν αὐτὸ ποὺ ἔφερε τὸν Χίτλερ στὴν ἐξουσία, ποιὰ δύναμη τὸν κραταίωσε ἀλλὰ καὶ μιὰ, συχνὰ ἀγνοούμενη, προσφορὰ τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγώνα στὴ σωτηρὶα τῆς Ἀγγλίας, ὅταν αὐτὴ ἔβλεπε τὸν χιτλερικὸ κλοιὸ νὰ τὴν σφίγγει ἀπὸ παντοῦ. Ἄς πάρουμε τὰ πράγματα ἀπὸ τὴν ἀρχή. Αὐτὸ ποὺ περισσότερο ἀπὸ καθ’ ἄλλο ἔφερε τὸν Χίτλερ στὴν ἐξουσία καὶ ἐπέτρεψε τὴ γρήγορη ἐνδυνάμωση καὶ ἐπέκτασή του ἦταν ὁ φόβος τῆς ἄρχουσας τάξης τῶν δυτικῶν κρατῶν καὶ τῆς μεγάλης πλειοψηφίας τῶν Γερμανῶν μεγαλοαστῶν γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ μπολσεβικισμοῦ καὶ στὰ δικά τους ἐδάφη. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1929/30, ποὺ ἦταν κρίση τοῦ καπιταλισμοῦ, ἔκανε ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο πολὺ πιθανό. Ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς θὰ λειτουργοῦσε σὰν τεῖχος στὸν μπολσεβικισμό. Ὅσο γιὰ τὴν περίφημη συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, αὐτὴν δὲν τὴν ἀνέτρεψε ὁ Χίτλερ μὲ τὴν μιλιταριστικὴ πολιτικὴ του, τὴν ἀνέτρεψαν ἡ Ἀγγλία καὶ ἡ Γαλλία μὲ τὴν ἀσταθῆ καὶ ὑστερόβουλη πολιτική τους. Ἡ  Ἀγγλία ἐπέτρεψε στὸ Χίτλερ νὰ κατασκευάσει στόλο, γιὰ νὰ μὴν κυριαρχήσουν οἱ μπολσεβίκοι στὴ θάλασσα τῆς Βαλτικῆς. Κι ἀκόμη ὁ Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος δὲν ἔγινε ἐξ αἰτίας τοῦ φιλοπόλεμου Χίλτερ ἀλλ’ ἐξ αἰτίας τοῦ εἰρηνόφιλου Τσάμπερλεν καὶ τοῦ ἀσταθοῦς Νταλαντιέ. Ὁ Τσάμπερλεν προσπαθοῦσε νὰ κατευνάσει ἕναν μαινόμενο λύκο μὲ χαμομήλι! Ὅπως ἔχει γράψει στὴν ἱστορία του γιὰ τὸν πόλεμο αὐτὸ ὁ Οὐ. Τσώρτσιλ, οἱ Δυτικοὶ, ὅταν μποροῦσαν, δὲν τὸ θέλησαν, ὅταν τὸ θέλησαν δὲν μποροῦσαν. Ἔτσι, θέλοντας μή θέλοντας, ἔγιναν σύμμαχοι τῶν Σοβιετικῶν!

Στὰ τέλη τοῦ περασμένου Αὐγούστου βρισκόμουν στὴ Χώρα τῶν Βάσκων. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ Γκερνίκα (Γκουέρνικα), ὅπου γράφτηκε ἕνα πρελούδιο τοῦ μελλοντικοῦ πολέμου, θέλησα νὰ ἐπισκεφθῶ καὶ τὸ γαλλικὸ κομμάτι τῆς χώρας αὐτοῦ τοῦ περίεργου λαοῦ. Μοιραῖα πέρασα κοντὰ στὸ σταθμὸ τῆς πόλης Χετάγιε (ἄλλοι τὸ προφέρουν Ἁντάιγ ἤ Ἀνταΐγ), ὅπου στὶς 23 Ὀκτωβρίου 1940 ἔγινε ἡ περίφημη συνάντηση Χίτλερ-Φράνκο. Γιὰ πρώτη φορὰ ὁ Γερμανὸς δικτάτορας νικήθηκε σὲ διαπραγμάτευση. Ὁ  Χίτλερ εἶχε ἀποδεχθεῖ τὸ σχέδιο τοῦ ναυάρχου Ραῖντερ (Σχέδιο Felix) γιὰ τὴν κατάληψη τοῦ Γιβραλτάρ μὲ τὴ βοήθεια τῆς Ἱσπανίας. Ὁ  Φράνκο προέβαλε τόσες ἀπαιτήσεις, ποὺ ὁ Χίτλερ δὲν ἦταν πρόθυμος νὰ ἱκανοποιήσει. Ἀργότερα εἶπε ὅτι θὰ προτιμοῦσε νὰ τοῦ βγάλουν 2-3 δόντια παρὰ νὰ συζητήσει ξανὰ μὲ τὸν Φράνκο. Τὸ ζήτημα ἀνέλαβε νὰ διεπεραιώσει ὁ Μουσολίνι. Ὁ  Φράνκο τραινάριζε νὰ δεῖ τὸ τὶ θὰ γίνει. Ὁ πόλεμος εἶχε γενικευθεῖ. Ἡ  Ἰταλία, ὁ στενώτερος σύμμαχος τοῦ Φράνκο, πολεμοῦσε στὰ ἠπειρωτικὰ βουνὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ κατὰ τῶν Ἄγγλων στὴν Ἀφρική. Καὶ ἔπαιρνε ὅλο καὶ περισσότερο, γιὰ τοὺς Ἰταλοὺς, δυσμενῆ τροπὴ. Ἔτσι ὁ Φράνκο προέκρινε τὴν οὐδετερότητα, ἡ ὁποία, κατὰ τὸν Ἰταλὸ ἱστορικό Ivan Palermo, ὀφείλεται «στὴν ἀποτυχία τῆς ἐκστρατείας ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος (στὴν ὁποῖα) εἶχε προστεθεῖ τώρα καὶ ἡ συντριβὴ τοῦ Γκρατσιάνι νοτίως τῆς Βεγγάζης». Ἔτσι σώθηκε τὸ Γιβραλτάρ καὶ μοιραῖα ματαιώθηκε τὸ σχέδιο τοῦ Χίτλερ νὰ ἐκδιώξει τοὺς Ἄγγλους ἀπὸ τὴ Μεσόγειο, κάτι ποὺ θὰ ἔκρινε ὑπέρ αὐτοῦ τὴν ἐξέλιξη τοῦ πολέμου. Σήμερα, ὅμως, ποιὸς θυμᾶται τὴν Ἑλλάδα; Φοβᾶμαι ὅτι δὲν τὴ θυμοῦνται οὔτε τὰ παιδιὰ της, ἀφοῦ τρέφονται ἱστορικὰ μὲ πιάτα ἀμαθείας.