Ιστορικός - Συγγραφέας

Περιλήψεις Ιστορίας Νεότερης και Σύγχρονης Γ΄ Λυκείου

Κινείται στην ίδια γραμμή με το «Ελληνικές Κοινότητες». Με λόγο σαφή και περιληπτικό δίνεται ὀ,τι αδυνατούσε να δώσει το σχολικό βιβλίο με τον πλατειαστικό, πλαδαρό φλύαρο και συχνά ακατανόητο λόγο του.

Έτος Έκδοσης: 
1985
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg