Ιστορικός - Συγγραφέας

Οι Ελληνικές Κοινότητες: Βοήθημα για τους Μαθητές της Γ΄ Λυκείου

Βιβλίο βοηθητικό για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου υπό μορφή ερωταποκρίσεων, όπου με λόγο σαφή καθιστούσε ευκρινή τη δυσνόητη (αλλ’ όχι πάντως ανόητη) γραφή του τότε σχολικού εγχειριδίου.

Έτος Έκδοσης: 
1986
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg