Ιστορικός - Συγγραφέας

Μεθοδικές Απαντήσεις Ερωτήσεων Κοινωνιολογίας, Μέρος Δεύτερο

Σε δύο τεύχη υπό μορφή ερωταποκρίσεων. Η εργασία αυτή γνώρισε πρωτοφανή επιτυχία λόγω της γλωσσικής και νοηματικής ασυναρτησίας του σχολικού βιβλίου.

Έτος Έκδοσης: 
1983
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg