Ιστορικός - Συγγραφέας

Μαθήματα Νεοελληνικής Ιστορίας τόμος Β1: Μεγάλες Μορφές και Μεγάλες Στιγμές του ’21

-Ἀληθεύει πώς ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση εἶναι πνευματικό "τέκνο" τῆς Γαλλικῆς; - Ἕνα μεγάλο γεγονός δέν γεννιέται ἀπό μιά μάνα -ὅσο σπουδαία κι ἄν εἶναι- οὔτε κι ἀπό ἕνα πατέρα. Τήν μητρότητα καί τήν πατρότητα διεκδικοῦν πολλοί παράγοντες, πολιτικοί, οἰκονομικοί, πνευματικοί, ἠθικοί. Ἔτσι τό βιβλίο αὐτό ξεκινᾶ εἰσαγωγικῶς μέ τή σχέση τῶν δύο Ἐπαναστάσεων. καθεμιά ἔχει τή δική της σημαντικότητα. Θεωρῶ ὅτι ἀποτελεῖ ἱστορικό σολοικισμό τό φαινόμενο πού παρατηρεῖται στούς κύκλους κάποιων "νεοϊστορικῶν" -ἔστω καί βαθυτάτης ἡλικίας:

νά ἐμφανίζεται ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση σαν "παραπούλι" τῆς Γαλλικῆς. Καί ἀκόμη ὅτι ἀποκτήσαμε συνείδηση -καί μάλιστα ψευδή συνείδηση Ἕλληνος- μετά τόν Διαφωτισμό. Τό βιβλίο αὐτό δέν ἐξετάζει καταλεπτῶς τό μεγάλο ἐκεῖνο γεγονός. Περιορίζεται αὐστηρῶς σέ ὅ,τι λέγει ὁ τίτλος: Μεγάλες μορφές καί μεγάλες στιγμές τοῦ '21...

Έτος Έκδοσης: 
2008
ISBN: 
978-960-316-454-8
Εκδoτικός Οίκος: 
Γεωργιάδη