Ιστορικός - Συγγραφέας

Εκθέσεις για τους Μαθητές Γ' Γυμνασίου - Α' Λυκείου & Υποψηφίους Λυκείου

Με το βιβλίο αυτό το παιδί μαθαίνει τις πρώτες αρχές «τακτικής» σε ό,τι αφορά στη γραφή εκθέσεων, που να προσεγγίζουν το επίπεδο δοκιμίου. Είναι ένα είδος προπαιδείας για τη δοκιμιακή γραφή.

Έτος Έκδοσης: 
1978
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg