Ιστορικός - Συγγραφέας

Δῶρο ἑορτῶν

Πηγή: 
www.sarantoskargakos.gr

Οἱ μεγάλες θρησκευτικές ἑορτές ἔρχονται. Τό καλύτερο δῶρο εἶναι τό βιβλίο. Τό καλό βιβλίο διώχνει τήν κρίση, διότι προσφέρει ...κρίση καί στοχασμό.