Ιστορικός - Συγγραφέας

Γενική Ιστορία

Στην τελική της μορφή ολοκληρώθηκε σε 1000 σελίδες. Περιλαμβάνει ιστορία των Λαών της Ανατολής, την προϊστορία και ιστορία του ελληνικού κόσμου και χώρου, τη ρωμαϊκή και ευρωπαϊκή ιστορία, την ιστορία της αυτοκρατορίας της ΚΠόλεως, την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του ΄21, τη νεώτερη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία ως το 1945. Έκανε 20 εκδόσεις και μόρφωσε ιστορικά δύο ελληνικές γενιές. Λόγω της μεγάλης ζητήσεως επανεκδόθηκε από τον οίκο Gutenberg με νέο τίτλο «Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος χώρου».

Έτος Έκδοσης: 
1976
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg