Ιστορικός - Συγγραφέας

Αλαλία: Ήτοι το Σύγχρονο Γλωσσικό μας Πανόραμα

Η "Αλαλία" υπήρξε το καταστάλαγμα της διδακτικής εμπειρίας του Σαράντου Καργάκου και των θλιβερών εμπειριών που καθημερινά αποκομίζει από την περιρρέουσα γλωσσική μας ατμόσφαιρα. Υπήρξε ένα βιβλίο-σταθμός στη μελέτη του γλωσσικού μας προβλήματος και αυτό ακριβώς εξηγεί και την εκδοτική του επιτυχία.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του Κορνέλις Χόορν || Πρόλογος του συγγραφέα || Πρόλογος Β΄ έκδοσης || Πρόλογος Δ΄ έκδοσης || Το σύγχρονο γλωσσικό πανόραμα || Ο γλωσσικός ηρωδισμός || Πολιτική γλώσσα: Ιδεολογικοποίηση των βαρβαρισμών || Οι νεοδαμώδεις του δημοτικισμού || Η γλωσσική ένδεια || Η νέα ελληνική και τα όριά της || Φιλοκαλούμεν μετ' ευτελείας || Ξενοκρατία ή γλωσσική υποτέλεια || Περί ξενοκρατίας συνέχεια ή ο πτωματώδης ελληνικός λόγος || Επίμετρο: Περί τόνων ή περί "Όνου σκιάς" || Έργα του συγγραφέα

Έτος Έκδοσης: 
1985
Έκδοση: 
ISBN: 
978-960-01-1070-0
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg