Ιστορικός - Συγγραφέας

Δημοσιευμένα

Μιὰ ὑπερήφανη ἑλληνικὴ στάση

Πηγή: 
Κόντρα

Ακόμη καὶ ὅταν τὸ γένος μας ἦταν βουλιαγμένο στὴν πολυφίλητη γιὰ κάποιους ἀγκαλιὰ τῶν Ὀθωμανῶν ὑπῆρχαν ἀναστήματα ποὺ ὕψωναν φωνὴ, ὅταν θιγόταν ἡ ἐθνικὴ μας τιμὴ. Ὁ πολυϋβριζόμενος ἀπὸ πολλοὺς σήμερα Ἀδ. Κοραῆς σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς περίφημες ἐπιστολὲς του πρὸς τὸν «πρωτοψάλτην» τῆς Σμύρνης, γραμμένη στὶς 27 Νοεμβρίου 1796 καταγγέλλει κάποιον Γερμανό ἑλληνιστὴ ποὺ ἐκφράστηκε ὀνειδιστικὰ γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ τὸν ὁποῖον προτίθεται νὰ περιποιηθεῖ κατάλληλα ὁ Ἕλληνας σοφὸς μὲ μιὰ καινούρια συγγραφὴ του. Ἄς ἀπολαύσουν οἱ ἀναγνῶστες φρόνημα ἑλληνικὸ ἀπὸ τὸν ξενιτεμένο σοφό: Διαβάστε Περισσότερα »

Γνώση καὶ πληροφορία (Μὲ ἀφορμὴ ἕνα βιβλίο)

Πηγή: 
Κόντρα

ΤΟ ΛΕΓΑΜΕ κάποτε σὰν δυσοίωνη προφητεία, σήμερα τὸ ζοῦμε σὰν φρικτὴ πραγματεία: ἡ γνώση ἐκτοπίζεται ἀπὸ τὴν πληροφορία. Καὶ αὐτὸ προσδίδει μιὰ κουφότητα, μιὰ κενότητα στὴ βιοτὴ μας, ἴσως καὶ μία ματαιότητα. Αὐτὸ δὲν εἶναι διαπίστωση δική μου. Ὁ  Τόμας Ἔλιοτ τὸ εἶχε διακηρύξει μὲ τὸ χορὸ στὸ πρῶτο χορικό τοῦ «Βράχου»:

«Ποῦ εἶν’ ἡ ζωὴ ποὺ τὴ σπαταλήσαμε ζώντας;

Ποῦ εἶν’ ἡ σοφία ποὺ τὴ χάσαμε μέσα στὴ γνώση;

Ποῦ εἶν’ ἡ γνώση ποὺ τὴ χάσαμε μέσα στὶς πληροφορίες;». Διαβάστε Περισσότερα »

Ἕνας κόσμος μὲ πετρωμένη συνείδηση

Πηγή: 
Κόντρα

Iσως εἶναι δικὴ μου ἰδιοτροπία ἀλλὰ μὲ ἐνοχλεῖ ἀφάνταστα νὰ διαβάζω βιβλία ποὺ ἀναφέρονται δῆθεν στὴ σύγχρονη θρησκολογία ἀλλὰ νὰ πουλᾶνε στὸν ἀναγνώστη μιὰ ὕπουλη σαπρὴ φιλοσοφία ἤ λογοτεχνία. Γι’ αὐτὸ πουλᾶνε σὰν πορνογραφήματα! Ὁμολογουμένως ὑπάρχουν στὸν καιρὸ μας συγγραφεῖς καὶ διανοούμενοι παντός τύπου ποὺ ἐνῶ –ὑποτίθεται– μάχονται γιὰ ὑψηλὲς ἠθικὲς ἀρχὲς, οἱ ἴδιοι ἔχουν ἀρχὲς σὰν αὐτὲς τοῦ δαιμόνιου Γάλλου διπλωμάτη Ταλλεϋράνδου γιὰ τὸν ὁποῖο εἶχε λεχθεῖ τὸ ἀπίθανο: «Τὸν ἀγόρασαν ὅλοι, μὰ τοὺς πούλησε ὅλους. Τὸν μόνο ποὺ δὲν πούλησε ἦταν ἡ μητέρα του˙ καὶ τοῦτο διότι ἦταν... ὀρφανὸς!». Διαβάστε Περισσότερα »

Δημοψηφίσματα καὶ ἐκλογὲς

Πηγή: 
Κόντρα

Πιστευω ὅτι τὰ δημοψηφίσματα στὴν Καταλωνία καὶ στὸ Κουρδιστὰν, καθὼς καὶ οἱ ἐκλογὲς στὴν Γερμανία θὰ ἔχουν γιὰ τὴ χώρα μας σοβαρώτερες προεκτάσεις ἀπ’ ὅ,τι ἄν γίνονταν σύντομα ἐδῶ ἐκλογὲς. Πάψαμε ἐδῶ καὶ χρόνια νὰ εἴμαστε ἕνα νησὶ καὶ νὰ μὴ μᾶς ἐπηρεάζει τὸ ὅ,τι γίνεται ἐδῶ κι ἐκεῖ. Ἐξηγοῦμαι: ἄν τελικὰ γίνει –ὅπως κι ἄν γίνει– τὸ δημοψήφισμα στὴν Καταλωνία καὶ ἄν τελικὰ ἡ περιοχὴ αὐτὴ ἀποσπασθεῖ ἀπὸ τὸν ἱσπανικὸ κορμὸ, θὰ αὐξήσει τὶς αὐτο­διαθεστικὲς διαθέσεις ποὺ ἀναπτύσσονται ἐδῶ, καὶ συγκεκριμένα ἐπί δεκαετίες στὴν Κρήτη. Διαβάστε Περισσότερα »

Τό «Συμπόσιο τοῦ Διαβόλου»

Πηγή: 
Κόντρα

Οταν ἐμφανίζεται ὁ φόβος, ὁ κόσμος ἀδιαφορεῖ γιὰ τὸ δίκαιο, ἀδιαφορεῖ γιὰ τὶς ἀξίες καὶ τὶς ἠθικὲς ἀρχές, ἀδιαφορεῖ γενικὰ γιὰ ὅλες τὶς ὄμορφες ἱστορὶες τοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ κάποιοι ἄνθρωποι τῆς δικῆς μου ἡλικίας κάνουν ὑπομονὴ μέχρι νὰ μποῦνε στὸ λιμάνι τῶν σκιῶν καὶ ν’ ἀγκυροβολήσουν στὴν αἰωνιότητα. Ζήσαμε πολλὲς καὶ φρικτὲς καταστάσεις στὸν αἰῶνα ποὺ πέρασε. Στὸν αἰῶνα, ποὺ ζοῦμε, διαισθάνομαι ὅτι θὰ ζήσουμε –ὅσοι τὶς ζήσουμε– ἀκόμη φρικτότερες. Δὲν ἔχουμε μόνο ὁρατοὺς ἐχθροὺς· ὑπάρχουν καὶ οἱ ἀόρατοι ποὺ μᾶς ἀπειλοῦν. Κάποτε ἦταν χαρά μας ἕνα ταξίδι στὸ ἐξωτερικό. Τώρα εἶναι δοκιμασία. Διαβάστε Περισσότερα »

Πολιτικοποίηση καὶ κομματοποίηση

Πηγή: 
Κόντρα

Δὲν ξέρω ποιὰ μοῖρα κακὴ μὲ ὤθησε νὰ ἀφιερώσω ἕνα μεγάλο μέρος τῆς πνευματικῆς μου δραστηριότητας στὴν πολιτικὴ ἀρθρογραφία ἀλλ’ εὐτυχῶς χωρὶς ποτὲ νὰ ὑποκύψω στὸν πειρασμὸ νὰ εἰσέλθω στὴν πολιτικὴ κονίστρα. Γιὰ μένα τὸ πεδίο τῆς μεγάλης πολιτικῆς ἦταν καὶ εἶναι ἡ διδασκαλία. Στὴ διάρκεια μιᾶς μακρᾶς ζωῆς, ποὺ ἦταν γεμάτη δράση, εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ συναντηθῶ μὲ πολλὰ πρόσωπα, ποὺ προσπάθησαν νὰ μὲ ἑλκύσουν στὴν πολιτικὴ. Ἀνάμεσά τους ἦταν κι ἕνας ἄνθρωπος ξινὸς ποὺ δὲν χαμογελοῦσε οὔτε τὰ... Χριστούγεννα! Ἐγὼ ἐπειδὴ εἶχα ζήσει τὴ βία τῆς Κατοχῆς, τοῦ Ἐμφυλίου καὶ τῆς κακῆς καὶ ψυχρῆς μετεμφυλιακῆς περιόδου, ἐπιθυμοῦσα μιὰ πολιτικὴ μὲ χαμόγελο. Δυστυχῶς, πολλὰ χασκόγελα εἶδα ἀλλὰ χαμόγελα δὲν εἶδα. Διαβάστε Περισσότερα »