Ιστορικός - Συγγραφέας

Δημοσιευμένα

Ποιὸς θυμᾶται τὴν Ἑλλάδα;

Πηγή: 
Κόντρα

Αντί νὰ σκιαμαχοῦμε κάθε χρόνο γιὰ τὸ ποιὸς εἶπε καὶ ἄν εἶπε τὸ ΟΧΙ, γιὰ τὸ ἄν πρέπει νὰ γίνονται οἱ παρελάσεις, θὰ ἦταν καλύτερο νὰ μελετήσουμε τὸ γιατὶ ἔγινε ὁ πόλεμος αὐτὸς, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὸν Τσώρτσιλ, δὲν ἔπρεπε νὰ γίνει, καὶ ποιὰ ἦταν συμβολὴ τῆς Ἑλλάδος στὴ συμμαχικὴ νίκη. Διότι δυστυχῶς πάμπολλοι ξένοι ἱστορικοὶ παραγνωρίζουν τὴ συμβολή αὐτὴ καὶ στὰ ὀγκώδη συγγράμματὰ τους, ὅταν δὲν κάνουν καμμιὰ ἀναφορὰ στὴ συμβολὴ αὐτὴ, τὴν ἐξετάζουν ἐντελῶς περιπτωσιακὰ, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ πολεμικὴ παρονυχίδα. Διαβάστε Περισσότερα »

Ὑπουργικὲς διδακτικὲς ὑποδείξεις

Πηγή: 
Κόντρα

Tο ευφημιστικα λεγόμενο ὑπουργεῖο παιδείας, ποὺ ἐπὶ 40 χρόνια ἔχει γίνει κρεματόριο τῆς πραγματικῆς παιδείας, ἔστειλε σὲ ὅλα τὰ Γυμνάσια τῆς χώρας μιὰ ὀγκώδη συγγραφὴ (112 σελίδες) μὲ ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν φιλολογικῶν μαθημάτων. Καὶ ἀπορῶ: Τόσα χρόνια τὶ κάναμε; Ἔτσι στὰ «κουτουροῦ» οἱ φιλόλογοι δίδασκαν; Καὶ ἔπρεπε στὸ γέρμα τῆς δεύτερης 20ετίας τοῦ 21ου αἰώνα νὰ ἔλθει ὁ καινοτόμος ὑπουργὸς καὶ νὰ θέσει ὑπ’ ἀτμὸν τοὺς ὑπ’ αὐτὸν συμβούλους νὰ τοῦ συντάξουν ἕνα ἔργο-μπούσουλα γιὰ τὸν ἐκπαιδευτικὸ, ποὺ πιθανῶς νὰ ἔχουν ἀσπρίσει τὰ μαλλιὰ του μέσα στὴν αἴθουσα, καὶ νὰ ὑποδείξουν ἐκεῖνα τὰ θαυμάσια «στοχοκεντρικά» καὶ «μακροδεξιότητες» γιὰ νὰ κάνει τὸ μάθημά του; Διαβάστε Περισσότερα »

Ἐπάνοδος στὸ Ἡσιόδειο μυαλό

Πηγή: 
Κόντρα

Οταν Ημουν σὲ ἡλικιακὴ ἀκμὴ δὲν σκεπτόμουν ποτὲ τὸν θάνατο, παρόλο ποὺ ἡ ζωὴ μου δὲν ἦταν ἀκίνδυνη. Σὲ κάποια μεταγενέστερη φάση τὸν φοβόμουν. Τώρα ἁπλῶς τὸν περιμένω. Κάποτε-κάποτε ἀναπολῶ τὸν παλαιότερο καιρὸ. Χωρὶς νὰ νοσταλγῶ. Κοιτάζω πίσω τὰ χρόνια ποὺ πέρασαν. Μοιάζουν μὲ βιβλία ἀραδιασμένα σὲ ράφι. Ὄχι πάντοτε μὲ τάξη. Τὸ πάθος τῆς δουλειᾶς δὲν μου ἐπέτρεψε ἕνα «συγύρισμα». Κι αὐτὸ τὸ πάθος δὲν λέει νὰ λιγοστέψει. Φοβᾶμαι πὼς, ἄν σταματήσω τὴ δουλειά, θὰ παραδοθῶ σὲ ὀμφαλοσκοπήσεις. Διαβάστε Περισσότερα »

Τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα ὡς ἐπένδυση

Πηγή: 
Κόντρα

Μεγαλη ὑπῆρξε ἡ ἔκπληξή μου ὅταν πληροφορήθηκα τὴν ὕπαρξη συλλόγου ἀρχαιοφίλων ἐν Ἀθήναις. Πίστευα ὅτι στὸ νῦν κακορίζικο Ἄστυ μόνον μισάρχαιοι ὑπάρχουν, γιατὶ μόνον στὸν χῶρο αὐτὸ τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα βεβηλώθηκαν τόσο μανιωδῶς, μὲ ἐξαίρεση τὴν ἐποχὴ τοῦ Σύλλα, ἀκολούθως τοῦ Ἀλάριζου καὶ πολύ ἀργότερα τοῦ περιβόητου Χασεκῆ. Καὶ ὄχι μόνον τὰ μνημεῖα. ἀφανίστηκε κυριολεκτικά καὶ ὁ ἀρχαῖος λόγος. Διαβάστε Περισσότερα »

Καὶ μόνον ἡ παιδεία...

Πηγή: 
Κόντρα

Ὅταν τὸ 1985 κυκλοφορήθηκε τὸ βιβλίο μου «Ἀλαλία, ἤτοι τὸ σύγχρονο γλωσσικὸ μας πανόραμα» (σὲ πρώτη ἔκδοση κατ’ ἐπιταγήν τοῦ ἐκδότη μου στὸ μονοτονικὸ- οἱ λοιποὶ τέσσερεις στὸ πολυτονικὸ) τὸ ἔστειλα σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων. Ἐλάχιστοι τόλμησαν νὰ μοῦ στείλουν, ἔστω μιὰ εὐχαριστήρια ἐπιστολή. Ὁ μόνος ποὺ μοῦ ἀπάντησε ἐκτενῶς, ἀφοῦ μάλιστα τὸ εἶχε διαβάσει πρὶν τοῦ τὸ στείλω, ἦταν ὁ μακαρίτης Ρένος Ἀποστολίδης. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ὁ συγγραφέας τῆς «Πυραμίδος» μοῦ ἔγραψε στὶς 21 Ἰουνίου 1985 τὰ ἑξῆς ὄντως δυσάρεστα ἄλλα δυστυχῶς καὶ τότε καὶ τώρα ἐπίκαιρα: Διαβάστε Περισσότερα »