Ιστορικός - Συγγραφέας

Δημοσιευμένα

Μιὰ ζωὴ... Κύπρος!

Πηγή: 
Κόντρα

Και μια ζωὴ ἐλπίδες, ποὺ ἐξελίχθηκαν σὲ λεπίδες ἀγωνίας. Εἴμαστε παιδιὰ, ὅταν διαδηλώναμε γιὰ τὴν Ἕνωση. Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῆς κυπριακῆς νεολαίας μᾶς εἶχε συνεπάρει. Ξεχάσαμε καὶ τὰ ἐμφύλια πάθη. Τότε συντελέστηκε κάτι τρανό: Ψυχική ἕνωση τῶν νέων τῆς Ἑλλάδος. Παραμερίστηκαν γιὰ μερικὰ χρόνια τὰ «Δεξιὸς» καὶ «Ἀριστερὸς». Ὅλοι εἴμαστε ἐνωτικοί. Τότε ἦταν ποὺ, ἀνεβασμένος στὴ μαρμάρινη σκάλα τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, ἀπάγγελνα μὲ στεντόρεια φωνή τοὺς στίχους ἀπὸ τὴν «Κυπριακὴ Συμφωνία» τοῦ Θεοδόση Πιερίδη:

«Στῆς Μεσόγειος τὶ θέτε τὴ γλυκιὰ γαλανάδα; Διαβάστε Περισσότερα »