Ιστορικός - Συγγραφέας

Άρθρα

Δῶρο ἑορτῶν

Πηγή: 
www.sarantoskargakos.gr

Οἱ μεγάλες θρησκευτικές ἑορτές ἔρχονται. Τό καλύτερο δῶρο εἶναι τό βιβλίο. Τό καλό βιβλίο διώχνει τήν κρίση, διότι προσφέρει ...κρίση καί στοχασμό.

Εθνικισμός και διεθνισμός

Πηγή: 
Μαθήματα Εκθέσεων

«Ψυχῆς γάρ ἀγαθῆς πατρίς ὁ ξύμπας κόσμος»

(ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)

«Δεν είμαι από την Σπάρτη, δεν είμαι Αθηναίος, πατρίδα μου έχω όλην την Ελλάδα· τοιουτοτρόπως εκφράζεται ο γενναίος Πλούταρχος, είναι σχεδόν δύο χιλιάδες έτη, εις ένα των συγγραμμάτων του· ημείς γεννημένοι εις πλέον ευτυχισμένην εποχήν, δηλαδή όταν η θρησκεία και η φιλοσοφία εφώτισαν, εκήρυξαν, εσφράγισαν το δόγμα της αγάπης και της ισότητος, δυνάμεθα να εκφρασθούμε με φρόνημα ακόμη υψηλότερον από το φρόνημα του παλαιού ανδρός, δυνάμεθα να ειπούμε ότι ημείς δεν είμεθα ούτε από την Ελλάδα, ούτε από την Ιταλία, ούτε από την Γερμανία, ούτε από την Αγγλία, πατρίδα έχομεν το ανθρώπινο γένος· όση γη περιαγκαλιάζει ο εύμορφος αιθέρας είναι αγαπητή μας πατρίδα». Διαβάστε Περισσότερα »

Είναι δυνατή και θεμιτή η μονομερής ενασχόληση του ανθρώπου με την ατομική του ευζωία —έστω και με την πιο άρτια έννοια του όρου—, μακριά από τα γενικά προβλήματα, που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο;

Πηγή: 
Θέματα Σύγχρονου Προβληματισμού

Οι άνθρωποι σε παλαιότερες εποχές μπορεί να έζησαν ως νομάδες αλ­λά ποτέ ως μονάδες. Για να επιβιώσουν υποχρεώθηκαν να συμβιώσουν. Αλ­λά για να μην ξεπέσει η κοινωνική συμβίωση σε μια αγελαία συνάθροιση,είναι απαραίτητο κάθε κοινωνικό μέλος να θεωρεί ως υποθέσεις ατομικές τις υποθέσεις του συνόλου. Διαβάστε Περισσότερα »

Η αγάπη: μια νέα πολιτική

Πηγή: 
Προβληματισμοί

(Στον Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΝ, που ξέρει να κάνει το λόγο της αγάπης έργο αγάπης)

 

«Όποιος ποτέ του δεν αγάπησε, θ' αγαπήσει στο φως»

(Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ)

 

Κάποιος έγραψε: "Ν’ αγαπήσεις τον άνθρωπο είναι το μεγαλύτερο μυστικό της ζωής κι ό,τι κυρίως απομένει από αυτήν". Αληθινά, μια φράση τέτοια μπορεί να βρει ανταπόκριση σ' έναν κόσμο που ζει μέσα σε συνθήκες συμπυκνωμένης σκληρότητας, σ' έναν αιώνα που οι γενοκτονίες κάνουν τις βαρβαρικές επιδρομές του παρελθόντος να μοιάζουν με αταξίες νηπίων; Διαβάστε Περισσότερα »

Η αμφιβολία γενεσιουργός αιτία για νέες πνευματικές αναζητήσεις

Πηγή: 
Μαθήματα Εκθέσεων

«Νᾶφε καί μέμνασ’ ἀπιστεῖν˙

ἄρθρα ταῦτα φρενῶν» [1]

(ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ)

Ο Νίτσε έλεγε ότι ο άνθρωπος, που δεν ανανεώνεται πνευματικά, πεθαί­νει, όπως το φίδι, που δεν αλλάζει δέρμα. Η πνευματική ζωή συνεχίζεται, όταν ο άνθρωπος συνεχώς προβληματίζεται πάνω στα όσα γνωρίζει ή η κοινωνία του ως πνευματική τροφή του προσφέρει. Διαβάστε Περισσότερα »

Η έννοια της ποινής: Σωφρονισμός -παραδειγματισμός - θανατική «ποινή»

Πηγή: 
Προβληματισμοί

Ο Φραντς Κάφκα στη σκιαγραφία του σύγχρονου ανθρώπου παρουσιάζει το άτομο, που προσπαθεί μάταια να βρει διέξοδο και λύτρωση. Ο άνθρωπος βρίσκεται μετέωρος ανάμεσα στο άλυτο πρόβλημα της εκλογής, όπου τ' αντίθετα συμπίπτουν: η ελευθερία και η φυλακή. Κάθε εκλογή έχει μέσα της το στοιχείο της έπαρσης και της ενοχής. Η ενοχή όμως τιμωρείται και, για ν' αποφέρει θετικά για το κοινωνικό σύνολο αποτελέσματα, είναι απαραίτητη η φόρτιση της τιμωρίας μ' ένα στοιχείο σωφρονισμού για τον κατηγορούμενο και παραδειγματισμού για τους άλλους. Διαβάστε Περισσότερα »

Η εσωτερική αυτάρκεια ως αντίδοτο της πλεονεξίας και του καταναλωτικού πνεύματος της εποχής μας.

Πηγή: 
Μαθήματα Εκθέσεων

«Πλεονεξία μέγιστον ανθρώποις κακόν», έλεγαν οι αρχαίοι. Και τούτο εί­ναι αληθινό γιατί ο πλεονέχτης μοιάζει μ' ένα τεράστιο απύθμενο πιθάρι. Έχει τη σφαλερή αντίληψη ότι γίνεται πλούσιος με τη συσσώρευση υλι­κών αγαθών και αγνοεί τη μεγάλη αλήθεια ότι ο πλούτος βρίσκεται στην εσωτερική αυτάρκεια και στην ελαχιστοποίηση των αναγκών του. Διαβάστε Περισσότερα »

Η προκατάληψη εχθρός της αλήθειας

Πηγή: 
Μαθήματα Εκθέσεων

Οι άνθρωποι δε γεννιούνται προκατειλημμένοι· γίνονται. Η προκατά­ληψη γεννιέται από την τυφλή προσήλωση σε ορισμένα δόγματα, από την ημιμάθεια, από τη μονομερή πνευματική καλλιέργεια, από το θρησκευτικό ή πολιτικό φανατισμό ή από τον ηθικό πουριτανισμό. Διαβάστε Περισσότερα »

Η προσήλωση στο ατομικό και η αδιαφορία για το κοινό συμφέρον απεργάζεται την παρακμή των κρατών

Πηγή: 
Μαθήματα Εκθέσεων

«Τῆς ἀρετῆς, εἰ μέλεις πόλις εἶναι, οὐδένα δεῖ ἰδιωτεύειν»

(ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ)

«Από τη στιγμή που θαπει κανείς, προκειμένου για τις υποθέσεις του κράτους, «Tιμ' ενδιαφέρει;», μπορούμε να υπολογίζουμε ότι έχει γίνει το πρώτο βήμα για την παρακμή τον κράτους αυτού». Η φράση αυτή του Ζ.Ζ.Ρουσσώ φρονούμε ότι αποτελεί την καλύτερη αφετηρία για την ανάπτυξη των ιδεών μας σχετικά με το εξεταζόμενο θέμα. Διαβάστε Περισσότερα »