Ιστορικός - Συγγραφέας

Άρθρα

«Ἡ βία εἶναι θηλυκὸ τοῦ... βίος!»

Πηγή: 
Κόντρα

Ὁ τίτλος τοῦ σημερινοῦ κειμένου εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐξυπνακίστικα συνθήματα ποὺ κυκλοφοροῦσαν κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ ’80 ἀνάμεσα στοὺς «μοσχανθοὺς» τῶν ἀριστοκρα­τικῶν σχολείων τῆς Ἀθήνας. Ἄν ὅμως οἱ νεώτεροι ἐπίγονοι τοῦ Σιμωνίδη ἔκαναν τὸν κόπο νὰ ἀνατρέξουν στὸν πάντα ἐπίκαιρο καὶ διδακτικὸ Ἡράκλειτο θὰ ἔβλεπαν ὅτι τὸ «βίος» ἤ «βιὸς» σημαίνει ὄχι γενικὰ τὴ ζωὴ ἀλλὰ ἕνα πανάρχαιο ἐργαλεῖο θανάτου: «Τῷ τόξω ὄνομα βίος, ἔργον δὲ θάνατος». Δηλαδή, τὸ ὄνομα τοῦ τόξου εἶναι βίος ἀλλὰ τὸ ἔργο του εἶναι θάνατος. Διαβάστε Περισσότερα »