Ιστορικός - Συγγραφέας

Άρθρα

Μιὰ φωνὴ ἀπὸ τὸ παρελθὸν

Πηγή: 
Κόντρα

Αφ’ Οτου ἐκδόθηκε (Νοέμβριος 2011) τὸ βιβλίο μου «Μικρασιατική ἐκστρατεία: Ἀπὸ τὸ ἔπος στὴν τραγωδία», πάνω στὸ ὁποῖο προσέκρουσαν πολλὲς περὶ «συνωστισμοῦ» μωρολογίες, ἔγινα παραλήπτης μιᾶς πεντάδας ἡμερο­λογιακῶν σημειώσεων, ἀνεκδότων ἐπιστολῶν, φωτογραφιῶν καὶ ἐγγράφων πού, ἄν ἔχω χρόνια ζωῆς, μὲ ὅλο αὐτὸ τὸν ὄγκο τῶν νέων μαρτυριῶν σκέπτομαι νὰ ἐκδώσω σὲ μιὰ 4η ἔκδοση τοῦ ἔργου μου ἕνα συμπληρωματικὸ τόμο μὲ τίτλο: «Μάρτυρες καὶ μαρτυρίες». Τὴν τελευταία βίβλο μαρτυριῶν παρέλαβα, μὲ τρόπο αἰφνιδιαστικὸ, στὰ μέσα Σεπτεμβρίου. Ἕνας κύριος μὲ ἐπισκέφθηκε ξαφνικὰ καὶ μοῦ ἐνεχείρισε ἕνα χειρόγραφο βιβλίο σὲ φωτοτυπία. Διαβάστε Περισσότερα »

Ὁ Γιάννης καὶ τὸ κέδρο

Πηγή: 
Κόντρα

Το σωστο εἶναι ἡ κέδρος, ἐνῶ κέδρον σὲ οὐδέτερο γένος εἶναι ὁ κυπαρισσοειδὴς καρπὸς του. «Κέδρος θηλυκῶς τὸ δένδρον, κέδρον δὲ οὐδετέρως ὁ καρπὸς», γράφει μεσαιωνικὸς γραμματικὸς. Στὴ δημώδη γλῶσσα χρησιμοποιεῖται ἡ λέξη κατ’ ἀρσενικὸ (ὁ κέδρος) καὶ κατ’ οὐδέτερον γένος (τὸ κέδρο). Φημισμένη ἀπὸ τὴν ἀρχαιτότητα ἦταν ἡ κέδρος τοῦ Λιβάνου. Στὴν Ὀδύσσεια διαβάζουμε: «Τηλόθε δ’ ὀδμὴ κέδρου τ’ εὐκέατοιο θύου τ’ ἀνὰ νῆσον ὀδώδειν» (ε, 60). Δηλαδή, μακριὰ σὲ ὅλο τὸ νησὶ ἐμύριζε ἡ εὐωδιὰ τῆς εὐκολόσχιστης κέδρου. Διαβάστε Περισσότερα »

Γιάννης Ἀνδρικόπουλος (ἕνας ἄλλος κολυμβητής τοῦ Αἰγαίου)

Πηγή: 
Κόντρα

Δεν νομίζω νὰ ὑπάρχει στὸν κόσμο τόσο μικρή θαλάσσια ἔκταση, γιὰ τὴν ὁποῖα νὰ ἔχουν πλεχθεῖ τόσοι θρύλοι, τόσες παραδόσεις, τόσα παραμύθια, νὰ ἔχουν συντεθεῖ, προφορικὰ ἤ γραπτὰ, τόσα τραγούδια ἤ ποιήματα ὅσο τὸ πολυφημισμένο Αἰγαῖο. Ποὺ στάθηκε ἡ κοιτίδα τοῦ μεσογειακοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Στὴ μικρὴ του ἔκταση «κολυμπᾶνε» πάνω ἀπὸ 2.000 νησιὰ καὶ βραχονησίδες. Διαβάστε Περισσότερα »

Ποιὸς θυμᾶται τὴν Ἑλλάδα;

Πηγή: 
Κόντρα

Αντί νὰ σκιαμαχοῦμε κάθε χρόνο γιὰ τὸ ποιὸς εἶπε καὶ ἄν εἶπε τὸ ΟΧΙ, γιὰ τὸ ἄν πρέπει νὰ γίνονται οἱ παρελάσεις, θὰ ἦταν καλύτερο νὰ μελετήσουμε τὸ γιατὶ ἔγινε ὁ πόλεμος αὐτὸς, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὸν Τσώρτσιλ, δὲν ἔπρεπε νὰ γίνει, καὶ ποιὰ ἦταν συμβολὴ τῆς Ἑλλάδος στὴ συμμαχικὴ νίκη. Διότι δυστυχῶς πάμπολλοι ξένοι ἱστορικοὶ παραγνωρίζουν τὴ συμβολή αὐτὴ καὶ στὰ ὀγκώδη συγγράμματὰ τους, ὅταν δὲν κάνουν καμμιὰ ἀναφορὰ στὴ συμβολὴ αὐτὴ, τὴν ἐξετάζουν ἐντελῶς περιπτωσιακὰ, σὰν νὰ ἐπρόκειτο γιὰ μιὰ πολεμικὴ παρονυχίδα. Διαβάστε Περισσότερα »

Ὑπουργικὲς διδακτικὲς ὑποδείξεις

Πηγή: 
Κόντρα

Tο ευφημιστικα λεγόμενο ὑπουργεῖο παιδείας, ποὺ ἐπὶ 40 χρόνια ἔχει γίνει κρεματόριο τῆς πραγματικῆς παιδείας, ἔστειλε σὲ ὅλα τὰ Γυμνάσια τῆς χώρας μιὰ ὀγκώδη συγγραφὴ (112 σελίδες) μὲ ὁδηγίες γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν φιλολογικῶν μαθημάτων. Καὶ ἀπορῶ: Τόσα χρόνια τὶ κάναμε; Ἔτσι στὰ «κουτουροῦ» οἱ φιλόλογοι δίδασκαν; Καὶ ἔπρεπε στὸ γέρμα τῆς δεύτερης 20ετίας τοῦ 21ου αἰώνα νὰ ἔλθει ὁ καινοτόμος ὑπουργὸς καὶ νὰ θέσει ὑπ’ ἀτμὸν τοὺς ὑπ’ αὐτὸν συμβούλους νὰ τοῦ συντάξουν ἕνα ἔργο-μπούσουλα γιὰ τὸν ἐκπαιδευτικὸ, ποὺ πιθανῶς νὰ ἔχουν ἀσπρίσει τὰ μαλλιὰ του μέσα στὴν αἴθουσα, καὶ νὰ ὑποδείξουν ἐκεῖνα τὰ θαυμάσια «στοχοκεντρικά» καὶ «μακροδεξιότητες» γιὰ νὰ κάνει τὸ μάθημά του; Διαβάστε Περισσότερα »

Ἐπάνοδος στὸ Ἡσιόδειο μυαλό

Πηγή: 
Κόντρα

Οταν Ημουν σὲ ἡλικιακὴ ἀκμὴ δὲν σκεπτόμουν ποτὲ τὸν θάνατο, παρόλο ποὺ ἡ ζωὴ μου δὲν ἦταν ἀκίνδυνη. Σὲ κάποια μεταγενέστερη φάση τὸν φοβόμουν. Τώρα ἁπλῶς τὸν περιμένω. Κάποτε-κάποτε ἀναπολῶ τὸν παλαιότερο καιρὸ. Χωρὶς νὰ νοσταλγῶ. Κοιτάζω πίσω τὰ χρόνια ποὺ πέρασαν. Μοιάζουν μὲ βιβλία ἀραδιασμένα σὲ ράφι. Ὄχι πάντοτε μὲ τάξη. Τὸ πάθος τῆς δουλειᾶς δὲν μου ἐπέτρεψε ἕνα «συγύρισμα». Κι αὐτὸ τὸ πάθος δὲν λέει νὰ λιγοστέψει. Φοβᾶμαι πὼς, ἄν σταματήσω τὴ δουλειά, θὰ παραδοθῶ σὲ ὀμφαλοσκοπήσεις. Διαβάστε Περισσότερα »

Τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα ὡς ἐπένδυση

Πηγή: 
Κόντρα

Μεγαλη ὑπῆρξε ἡ ἔκπληξή μου ὅταν πληροφορήθηκα τὴν ὕπαρξη συλλόγου ἀρχαιοφίλων ἐν Ἀθήναις. Πίστευα ὅτι στὸ νῦν κακορίζικο Ἄστυ μόνον μισάρχαιοι ὑπάρχουν, γιατὶ μόνον στὸν χῶρο αὐτὸ τὰ ἀρχαῖα μνημεῖα βεβηλώθηκαν τόσο μανιωδῶς, μὲ ἐξαίρεση τὴν ἐποχὴ τοῦ Σύλλα, ἀκολούθως τοῦ Ἀλάριζου καὶ πολύ ἀργότερα τοῦ περιβόητου Χασεκῆ. Καὶ ὄχι μόνον τὰ μνημεῖα. ἀφανίστηκε κυριολεκτικά καὶ ὁ ἀρχαῖος λόγος. Διαβάστε Περισσότερα »