Ιστορικός - Συγγραφέας

Άρθρα

Μιὰ ζωὴ... Κύπρος!

Πηγή: 
Κόντρα

Και μια ζωὴ ἐλπίδες, ποὺ ἐξελίχθηκαν σὲ λεπίδες ἀγωνίας. Εἴμαστε παιδιὰ, ὅταν διαδηλώναμε γιὰ τὴν Ἕνωση. Ὁ ἐνθουσιασμὸς τῆς κυπριακῆς νεολαίας μᾶς εἶχε συνεπάρει. Ξεχάσαμε καὶ τὰ ἐμφύλια πάθη. Τότε συντελέστηκε κάτι τρανό: Ψυχική ἕνωση τῶν νέων τῆς Ἑλλάδος. Παραμερίστηκαν γιὰ μερικὰ χρόνια τὰ «Δεξιὸς» καὶ «Ἀριστερὸς». Ὅλοι εἴμαστε ἐνωτικοί. Τότε ἦταν ποὺ, ἀνεβασμένος στὴ μαρμάρινη σκάλα τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης, ἀπάγγελνα μὲ στεντόρεια φωνή τοὺς στίχους ἀπὸ τὴν «Κυπριακὴ Συμφωνία» τοῦ Θεοδόση Πιερίδη:

«Στῆς Μεσόγειος τὶ θέτε τὴ γλυκιὰ γαλανάδα; Διαβάστε Περισσότερα »

Ἡ ὀμορφιὰ τοῦ ἐθίμου

Πηγή: 
Κόντρα

 

ΚΟΝΤΡΑ 26/12/2016 - 17:59

O Ἀλεξανδρος Παπαδιαμάντης, ἐπειδὴ κάποιοι μοντερνίζοντες κριτικοὶ τοῦ καταλόγιζαν μιὰ ἀναχρονιστικὴ –κατ’ αὐτοὺς– καὶ μονότονη θρησκευτικότητα, διότι συνήθιζε, κατὰ τὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Πάσχα νὰ προσφέρει στὸ ἀναγνωστικό κοινὸ διηγήματα μὲ θρησκευτικό περιεχόμενο, στὸ διήγημα «Λαμπριάτικος ψάλτης» ἐπιτρέπει στὸν ἑαυτό του ἕνα ἀντεπιθετικό ξέσπασμα, ποὺ εἰδικὰ σήμερα ἀποκτᾶ μιὰ ἰδιαίτερη ἐπικαιρότητα. Γράφει: Διαβάστε Περισσότερα »