Ιστορικός - Συγγραφέας

Συγκεντρωτικός πίνακας βιβλίων

Τίτλος Κατηγορίαεικονίδιο ταξινόμησης Εκδoτικός Οίκος Έτος Έκδοσης
41 Γενική Ιστορία Εκπαιδευτικά Gutenberg 1976
42 Μαθήματα Εκθέσεων Β΄ & Γ΄ Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1985
43 Εκ-Θέσεις Ιδεών, Τόμος Πρώτος Εκπαιδευτικά Πατάκης 1996
44 Εκ-Θέσεις Ιδεών, Τόμος Δεύτερος Εκπαιδευτικά Πατάκης 1997
45 Εκθέσεις για τους Μαθητές Γ' Γυμνασίου - Α' Λυκείου & Υποψηφίους Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1978
46 Αναγνωστικό Εκθέσεων για το Δημοτικό & το Γυμνάσιο Εκπαιδευτικά Εκδόσεις Καργάκος 2015
47 Ιστορία της Ιστορίας: Εξέλιξη & Mεθοδολογία Εκπαιδευτικά Εκδόσεις Καργάκος 2015
48 Δημήτριος Γαλανός Ιστορικά Gutenberg 1994
49 Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας Ιστορικά Γεωργιάδη 2006
50 Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών Τόμος 1 Ιστορικά Gutenberg 2004
51 Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών Τόμος 2 Ιστορικά Gutenberg 2004
52 Ιστορία των Αρχαίων Αθηνών Τόμος 3 Ιστορικά Gutenberg 2004
53 Ιστορία της Αρχαίας Σπάρτης Τόμος 1 Ιστορικά Gutenberg 2006
54 Ιστορία της Αρχαίας Σπάρτης Τόμος 2 Ιστορικά Gutenberg 2006
55 Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος Χώρου Τόμος 1: Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική Ιστορικά Gutenberg 1999
56 Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος Χώρου Τόμος 2: Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Αμερική Ιστορικά Gutenberg 1999
57 Φίλιππος και Αλέξανδρος ως Στρατιωτικοί και πολιτικοί Ηγέτες Ιστορικά Gutenberg 1993
58 Το Βυζαντινό Ναυτικό: Η επίδραση της θαλάσσιας ισχύος στην ακμή και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ιστορικά Σιδέρης 2007
59 Η Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922),Από το έπος στην τραγωδία, τόμος Α΄ Ιστορικά ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ 2010
60 Η Μικρασιατική εκστρατεία (1919-1922),Από το έπος στην τραγωδία, τόμος Β΄ Ιστορικά ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ 2010