Ιστορικός - Συγγραφέας

Συγκεντρωτικός πίνακας βιβλίων

Τίτλος Κατηγορία Εκδoτικός Οίκος Έτος Έκδοσηςεικονίδιο ταξινόμησης
1 Μαθήματα Ιστορίας Διά τους Υποψηφίους Εμπορικής, Βιομηχανικής, Παιδαγ. Ακαδημιών, Γυμν. Ακαδημίας, Ο.Π.Ε. κ.λπ. Εκπαιδευτικά Αυτοέκδοση 1969
2 Μαθήματα Εκθέσεων Διά τους Υποψηφίους Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου, Οικ. Σχολών, Στρατ. Σχολών, Γεωπονικής, Παιδ. Ακαδημιών Εκπαιδευτικά Gutenberg 1970
3 Μαθήματα Ιστορίας Διά τους Υποψηφίους Εμπορικής, Βιομηχανικής, Παιδ. Ακαδημιών, Γυμ. Ακαδημιών, Ο.Π.Ε. κ.λπ. Εκπαιδευτικά Gutenberg 1971
4 Μαθήματα Εκθέσεων Διά τους Υποψηφίους Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου, Οικονομ. Σχολών, Στρατιωτ. Σχολών, Μαθητ. Γυμνασίου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1973
5 Τα Λατινικά του Υποψηφίου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1973
6 Πλάνητες Λίθοι: Ποιήματα Λογοτεχνικά Gutenberg 1976
7 Ανθρωπογεωγραφία: Για τους Υποψηφίους των Οικονομικών Σχολών Εκπαιδευτικά Gutenberg 1976
8 Γενική Ιστορία Εκπαιδευτικά Gutenberg 1976
9 Εκθέσεις για τους Μαθητές Γ' Γυμνασίου - Α' Λυκείου & Υποψηφίους Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1978
10 Προσεχώς Κατεδάφιση: Ποιήματα Λογοτεχνικά Gutenberg 1982
11 Η Στρατηγική της Έκθεσης Εκπαιδευτικά Gutenberg 1982
12 Μεθοδικές Απαντήσεις Ερωτήσεων Κοινωνιολογίας, Μέρος Πρώτο Εκπαιδευτικά Gutenberg 1983
13 Μεθοδικές Απαντήσεις Ερωτήσεων Κοινωνιολογίας, Μέρος Δεύτερο Εκπαιδευτικά Gutenberg 1983
14 Εις τον Τύπον των Ήλων: Κείμενα Πολιτικού Στοχασμού Δοκίμια Gutenberg 1983
15 Θέματα Σύγχρονου προβληματισμού Εκπαιδευτικά Gutenberg 1984
16 Τεστ Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1984
17 Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Μικρασιατικός Πόλεμος Εκπαιδευτικά Gutenberg 1984
18 Περιλήψεις Ιστορίας Νεότερης και Σύγχρονης Γ΄ Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1985
19 Μαθήματα Εκθέσεων Β΄ & Γ΄ Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1985
20 Αλαλία: Ήτοι το Σύγχρονο Γλωσσικό μας Πανόραμα Γλωσσικά Gutenberg 1985