Ιστορικός - Συγγραφέας

Συγκεντρωτικός πίνακας βιβλίων

Τίτλος Κατηγορία Εκδoτικός Οίκοςεικονίδιο ταξινόμησης Έτος Έκδοσης
21 Προβληματισμοί: Ἕνας Διάλογος μέ τούς Νέους, Τόμος 3 Εκπαιδευτικά Gutenberg 1989
22 Προβληματισμοί: Ἕνας Διάλογος μέ τούς Νέους, Τόμος 5 Εκπαιδευτικά Gutenberg 1989
23 Προβληματισμοί: Ἕνας Διάλογος μέ τούς Νέους, Τόμος 6 Εκπαιδευτικά Gutenberg 1989
24 Μαθήματα Εκθέσεων Διά τους Υποψηφίους Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου, Οικ. Σχολών, Στρατ. Σχολών, Γεωπονικής, Παιδ. Ακαδημιών Εκπαιδευτικά Gutenberg 1970
25 Μαθήματα Εκθέσεων Διά τους Υποψηφίους Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου, Οικονομ. Σχολών, Στρατιωτ. Σχολών, Μαθητ. Γυμνασίου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1973
26 Μαθήματα Ιστορίας Διά τους Υποψηφίους Εμπορικής, Βιομηχανικής, Παιδ. Ακαδημιών, Γυμ. Ακαδημιών, Ο.Π.Ε. κ.λπ. Εκπαιδευτικά Gutenberg 1971
27 Τεστ Ιστορίας Γ΄ Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1984
28 Στρατηγική του Λόγου: Η Διδασκαλία της Έκφρασης - Έκθεσης στο Λύκειο Εκπαιδευτικά Gutenberg 1998
29 Περιλήψεις Ιστορίας Νεότερης και Σύγχρονης Γ΄ Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1985
30 Οι Ελληνικές Κοινότητες: Βοήθημα για τους Μαθητές της Γ΄ Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1986
31 Ιστορία Γ΄ Λυκείου: Μικρασιατικός Πόλεμος Εκπαιδευτικά Gutenberg 1984
32 Μεθοδικές Απαντήσεις Ερωτήσεων Κοινωνιολογίας, Μέρος Πρώτο Εκπαιδευτικά Gutenberg 1983
33 Μεθοδικές Απαντήσεις Ερωτήσεων Κοινωνιολογίας, Μέρος Δεύτερο Εκπαιδευτικά Gutenberg 1983
34 Τα Λατινικά του Υποψηφίου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1973
35 Ανθρωπογεωγραφία: Για τους Υποψηφίους των Οικονομικών Σχολών Εκπαιδευτικά Gutenberg 1976
36 Προβληματισμοί: Ἕνας Διάλογος μέ τούς Νέους, Τόμος 4 Εκπαιδευτικά Gutenberg 1989
37 Γενική Ιστορία Εκπαιδευτικά Gutenberg 1976
38 Μαθήματα Εκθέσεων Β΄ & Γ΄ Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1985
39 Εκθέσεις για τους Μαθητές Γ' Γυμνασίου - Α' Λυκείου & Υποψηφίους Λυκείου Εκπαιδευτικά Gutenberg 1978
40 Αλαλία: Ήτοι το Σύγχρονο Γλωσσικό μας Πανόραμα Γλωσσικά Gutenberg 1985