Ιστορικός - Συγγραφέας

2ος Παγκόσμιος Πόλεμος (ά τόμος)

Ὁ Ουΐνστον Τσώρτσιλ εἶχε πεῖ γιά τόν Βʹ Παγκόσμιο Πόλεμο ὅτι ἦταν ἕνας πόλεμος πού δέν ἔπρεπε νά γίνει. Τοῦτο τό βιβλίο γράφτηκε μέ τή φιλοδοξία νά βοηθήσει ὥστε ἄλλος τέτοιος πόλεμος νά μήν …ξαναγίνει. Νά μήν ἐπανέλθει ἡ ἀνθρωπότητα σέ ἀνάλογη κατάσταση παραφροσύνης. Ὁ Βʹ Παγκόσμιος Πόλεμος ὑπῆρξε ἡ πιό ἐξωφρενική καί συνάμα τραγική περιπέτεια τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Ποτέ ἄλλοτε τόση εὐφυΐα πολιτική, στρατιωτική καί ἐπιστημονική, τόση γενναιότητα καί τόση ποσότητα ἔμψυχου καί ὑλικοῦ δυναμικοῦ δέν χρησιμοποιήθηκαν γιά νά «γραφτεῖ» αὐτό τό Ἔπος τῆς Καταστροφῆς.

Τό πάθος γιά συμφέρον ἔγινε συμφορά. Μιά συμφορά πού ἀπό ποικίλους δρόμους καί μέ ποικίλους τρόπους προεκτείνεται ἕως τή δική μας ἐποχή. Γιά ν’ ἀνακοπεῖ ἡ προέκταση αὐτή δέν ἀρκεῖ ἡ θραυσματική ἀλλά ἡ πλήρης γνώση τῶν γεγονότων. Γι᾽ αὐτό δίνουμε τά γεγονότα ab ovo καί ad finem. Ἀπ᾽ ἀρχῆς μέχρι τέλους καί σέ ὅλη τήν ἔκταση τοῦ πλανήτη. Στό βιβλίο ὅμως αὐτό δέν πλεονάζει τό γεγονός, πλεονάζει ὁ στοχασμός, ἡ  ἐπισήμανση αἰτίων, ἀφορμῶν καί συνεπειῶν. Ὁ συγγραφέας, παιδί τοῦ μεγάλου ἐκείνου πολέμου, ἐξαίρει τόν ἡρωισμό ἀλλά δέν τόν ἰδεαλίζει. Μέ τό βιβλίο τοῦτο, παρότι βιβλίο πολέμου, προβάλλει τόν ἡρωισμό τῆς εἰρήνης. Δέν προσφέρει ἐρεθίσματα ἤ προσχήματα γιά νέους πολέμους.

 

 [Ὁ Αʹ τόμος ἀφορᾶ στίς καταστάσεις καί τά γεγονότα πού ὁδήγησαν στόν πόλεμο μέχρι τή Μάχη τῆς Ἐρήμου (1943). Ὁ Βʹ ἀφορᾶ στή Μάχη τῆς Ἑλλάδος]

Έτος Έκδοσης: 
2017
ISBN: 
978-960-8411-42-5
Εκδoτικός Οίκος: 
ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ