Ιστορικός - Συγγραφέας

Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 (3 τόμοι)

Οἱ 2 πρῶτοι τόμοι εἶχαν ἐκδοθεῖ σὲ 4 τεύχη ἀπὸ τὴ Real News.

Στὴν παροῦσα νέα ἔκδοση ἐμπεριέχονται καινούργια κεφάλαια ποὺ προσέθεσε ὁ Σαράντος Καργάκος, ὅπως: ἡ περίοδος Καποδίστρια, ἡ στάση τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ἑβραίων κατὰ τὴν Ἐπανάσταση κ.ἄ.

Ὁ 3ος τόμος εἶναι καινούργια ὕλη. Ἀφορᾶ τὴν πολιτειακὴ κατάσταση, Ἐθνοσυνελεύσεις, Συντάγματα κ.ἄ. - Ἐμφυλίους Πολέμους, οἰκονομία - δάνεια, παιδεία, ἐκκλησιαστικὰ θέματα...

Έτος Έκδοσης: 
2019
Πρώτη Έκδοση: 
2019
Εκδoτικός Οίκος: 
ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ