Ιστορικός - Συγγραφέας

Ἐπ’ εὐκαιρία τῆς ἐπανακυκλοφορίας τοῦ βιβλίου «Ἡ Μικρασιατική ἐκστρατεία (1919-1922): Ἀπό τό ἔπος στήν τραγωδία» ἀπό τή Real News.

Πηγή: 
www.sarantoskargakos.gr

Ἀρχή μου εἶναι σέ ἠμέρες θλιβερές νά μιλῶ γιά κάποιες ἔνδοξες στιγμές, νά θυμίζω ὧρες τραγικές πού ἡ τραγικότητά τους μπορεῖ νά εἶναι ἀρκετά διδακτική γιά νά ξεφύγουμε ἀπό τόν τραγέλαφο τῆς στιγμῆς.

Ὅταν ἡ χώρα μας ἦταν μικρή, ὁ λαός μας εἶχε ἀνάστημα. Τώρα πού ἡ χώρα μας μεγάλωσε καί μέ τό θαλάσσιο χῶρο της καί τά 3000 νησιά της ἔχει ἔκταση ὅσο ἡ Γαλλία, ὁ λαός μας μίκρυνε. Πρέπει - πάσῃ θυσίᾳ - νά μεγαλώσουμε τό λαό μας. Γι’ αὐτό χρειάζεται ἡ ἱστορία. Νά μάθουμε ἀπό ποῦ ξεκινήσαμε καί ποῦ φθάσαμε. Κι ἄν κάπου τήν πάθαμε, νά μάθουμε γιατί τήν πάθαμε, γιά νά μήν τήν ξαναπάθουμε. Πλεόνασε πιά στή χώρα μας ἡ βερεμιά καί τό ἡροστράτειο σύνδρομο κάποιας κυρᾶς, πού γιά νά ἀποκτήσει φήμη δέν ἀφήνει ὄρθιο οὔτε ἱερό οὔτε ὅσιο.