Ιστορικός - Συγγραφέας

Τα Λατινικά του Υποψηφίου

Βιβλίο με πρωτοποριακό εξώφυλλο. Κυκλοφορήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα. Περιείχε τ λεγόμενα τότε «άγνωστα θέματα» και πρωτότυπο λατινικό συντακτικό. Γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία γιατί από το βιβλίο αυτό μπήκαν τα θέματα της Νομικής και της Φιλολογίας. Αποσύρθηκε από την κυκλοφορία, διότι η εξέταση των μαθητών στο «άγνωστο» καταργήθηκε.

Έτος Έκδοσης: 
1973
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg