Ιστορικός - Συγγραφέας

Στρατηγική του Λόγου: Η Διδασκαλία της Έκφρασης - Έκθεσης στο Λύκειο

Μετά από πολυετή κι επιτυχή διδασκαλία με αποκλειστικό αντικείμενο την Έκθεση Ιδεών και μετά την έκδοση μιας δεκάδας βιβλίων σχετικών με το μάθημα αυτό, ο Σ. Ι. Καργάκος με την «Στρατηγική του Λόγου», που είναι το καταστάλαγμα των διδακτικών εμπειριών του,

προσφέρει στον μαθητή, στον εκπαιδευτικό, στον δημοσιογράφο και σε πάντα άλλον που επιθυμεί να ασχοληθεί με τη συγγραφή δοκιμίων μια ασφαλή πυξίδα, έναν αλάνθαστο οδηγό. 

Έτος Έκδοσης: 
1998
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg