Ιστορικός - Συγγραφέας

Μᾶς χρειάζεται τό ’21;

Πηγή: 
Εστία

Στίς 29 Μαΐου (ἐπέτειος τῆς Ἁλώσεως) τοῦ 2004 σέ ἐφημερίδα εὐρείας κυκλοφορίας τῶν Ἀθηνῶν δηµοσιευόταν ἡ ἐπιστολή ἑνός ἀναγνώστη, τοῦ κ. Ἀπόστολου Λ. Ἀθανασίου μέ τίτλο «ἐξ οἰκείων τά βέλη...». Ὁ ἐπιστολογράφος ἀναφερόταν σέ δηλώσεις γνωστοῦ συγγραφέα πού ἔγιναν σέ τηλεοπτικό σταθµό σχετικά μέ τό πολυσυζητημένο τότε «Σχέδιον Ἀννάν». Κατά τόν ἐπιστολογράφο, ὁ ἐν λόγω συγγραφέας εἶπε τά ἀκόλουθα:

«Ἐγώ εἶμαι ὑπέρ τοῦ ναί, διότι τή σηµερινή κατάσταση στήν Κύπρο τήν προκάλεσαν οἱ Ἕλληνες. Αὐτοί πρῶτοι ἐπετέθησαν κατά τῶν Τούρκων. Καί γενικότερα, ὅπως μοῦ εἶπε φίλος µου Τοῦρκος καί ὅπως γνωρίζουμε, οὐδέποτε οἱ Τοῦρκοι ἐπετέθησαν κατά τῶν Ἑλλήνων, ἐκτός ἀπό τό 1453. Ἀντίθετα, οἱ Ἕλληνες ἐπιτέθηκαν κατά τῶν Τούρκων τό 1821, τό 1897, τό 1912 καί τό 1922. Νά µήν κατηγοροῦμε τούς Τούρκους ὅτι πάντα φταῖνε αὐτοί».

Καί, σύμφωνα µέ τόν ἴδιο ἐπιστολογράφο, ὅταν ὁ συγγραφέας ρωτήθηκε γιά τίς καθημερινές παραβιάσεις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐναέριου χώρου τοῦ Αἰγαίου ἀπό τούς Τούρκους, ἀπάντήσε: «Αὐτά εἶναι φαντασιώσεις τῶν Ἑλλήνων. Καμμιά παραβίαση δέν γίνεται καί καμμιά ἄλλη χώρα δεν παραδέχεται κάτι τέτοιο». Καί ὁ ἐπιστολογράφος κλείνει τήν ἐπιστολή του γράφοντας: «Ἀκούγοντας αὐτά ἔμεινα ἄναυδος καί ἀποσβολωμένος, καί σκέφθηκα: Ἅμα ἔχουμε τέτοιους Ἕλληνες, τί τούς θέλουμε τούς Τούρκους;».

Τό σωστό θά ἦταν ὁ ἐπιστολογράφος νά ἔκλεινε ἀλλιῶς: Ἅμα ἔχεις τέτοιους Ἕλληνες, γιατί νά φοβόμαστε τούς Τούρκους; Ἡ νέα ἅλωση θά γίνει ἀπό τά µέσα. Καί ὥς ἕνα βαθμό ἔχει γίνει. Πάντα καί παντοῦ, ὅπως διδάσκει ὁ Σούν Τσού, ὅλων σχεδόν τῶν στρατιωτικῶν ἁλώσεων προηγοῦνται οἱ πνευματικές. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι τήν ἴδια περίπου ἐποχή ἄλλος ἀρθρογράφος εἶχε γράψει ἄρθρο, σχετικά µέ τό ’21, ὑπό τόν τίτλο: «Γιά ποιά  Ἐπανάσταση μιλᾶμε;». Εἶχε, δηλαδή, τεθεῖ ὑπό ἀμφισβήτηση καί τό ἄν ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ’21 ἦταν... ἐπανάσταση!

Δέν εἶναι τυχαῖο αὐτό. Ὅπως γράφουμε στήν τετράτοµη ἱστορία µας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821(διότι πρό τοῦ ’21 εἶχαν προηγηθεῖ καί ἄλλες ἐπαναστάσεις), οἱ παλαιότεροι Τοῦρκοι ἱστορικοί ὀνόμαζαν τόν ἀγῶνα τοῦ ’21 ἐπανάσταση. Ἀφότου ἄρχισε νά διαχέεται μεθοδικά ὁ νεο-ὀθωμανισμός, οἱ Τοῦρκοι ἰνστρούκτορες ἱστορικοί ἄρχισαν νά μιλοῦν γιά ἀνταρσία, φυσικά κατά τῆς «νομίμου» ἐξουσίας, γιά µιά ἀπόσχιση ἀπό τή θερμή ἀγκαλιά τῆς σουλτανικῆς ἐξουσίας, πού μᾶς ἀπέκοψε ἀπό τίς ἱερές παραδόσεις τῆς δουλείας καί, ἄς ὄψονται ἐκεῖνοι πού προετοίµασαν τόν Ἀγῶνα! Γι’ αὐτό ἐξωπετάχθηκαν οἱ εἰκόνες τους ἀπό τά περισσότερα σχολεῖα, γι’ αὐτό βεβηλώνονται ἀπό τά μπουλούκια τῶν νεο-γενιτσάρων οἱ προτομές καί οἱ ἀνδριάντες τους. Ἐνδεικτικό παράδειγµα ἡ βεβήλωση τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Ρήγα καί ὁ ἀκρωτηριασμός τοῦ ἀνδριάντος τοῦ Κοραῆ πρό τοῦ Πανεπιστηµίου. Ἀφήνω τήν ἀπόσπαση τῶν σπαθιῶν ἀπό τούς ἀνδριάντες τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καἰ τοῦ Μακρυγιάννη!

Κι ἐνῶ στά σχολεῖα µας γίνεται ἐκτενής λόγος γιά τή σφαγή τῆς Τριπολιτσᾶς (λές καί οἱ ἐπαναστάσεις γίνονται μέ κομφετί!), συστηματικά ἀποσιωπᾶται ἡ σφαγή τῆς Χίου (νεαρά διπλωµάτις πρό ἐτῶν διέκοψε τήν ὁμιλία περί τῆς καταστροφῆς τῆς Χίου φίλου μου στρατηγοῦ, λέγοντάς του ὅτι «αὐτά πρέπει νά τά ξεχάσουμε»!). Καί φυσικά τά ξεχνᾶμε. Πόσοι Ἑλληνες, ἀκόμη κι αὐτοί πού ἀποδέχονται τόν ὅρο Ἕλληνες (γιατί κι αὐτός τείνει πρός ὑποκατάσταση) γνωρίζουν τή σφαγή τῆς Σαμοθράκης, πού προηγήθηκε τῆς σφαγῆς τῆς Χίου; Ἐπί µία 20ετία καί πλέον τά «μήντια» ἀσχολοῦνται κατά τήν