Ιστορικός - Συγγραφέας

Μαθήματα Ιστορίας Διά τους Υποψηφίους Εμπορικής, Βιομηχανικής, Παιδ. Ακαδημιών, Γυμ. Ακαδημιών, Ο.Π.Ε. κ.λπ.

Έτος Έκδοσης: 
1971
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg