Ιστορικός - Συγγραφέας

Μαθήματα Ιστορίας Διά τους Υποψηφίους Εμπορικής, Βιομηχανικής, Παιδαγ. Ακαδημιών, Γυμν. Ακαδημίας, Ο.Π.Ε. κ.λπ.

Έτος Έκδοσης: 
1969
Εκδoτικός Οίκος: 
Αυτοέκδοση