Ιστορικός - Συγγραφέας

Μαθήματα Εκθέσεων Διά τους Υποψηφίους Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου, Οικ. Σχολών, Στρατ. Σχολών, Γεωπονικής, Παιδ. Ακαδημιών

Έτος Έκδοσης: 
1970
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg