Ιστορικός - Συγγραφέας

Μαθήματα Εκθέσεων Διά τους Υποψηφίους Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου, Οικονομ. Σχολών, Στρατιωτ. Σχολών, Μαθητ. Γυμνασίου

Έτος Έκδοσης: 
1973
Εκδoτικός Οίκος: 
Gutenberg