Ιστορικός - Συγγραφέας

Κωνσταντίνος Κατσαρέλης

Πηγή: 
FB

Κάθε άρθρο σας είναι κι ένα... "ΣΧΕΔΙΟ" ΝΟΜΟΥ!
Κάθε σκέψη σας κι ένα... "ΑΡΘΡΟ" του ΝΟΜΟΥ!