Ιστορικός - Συγγραφέας

Για την ιστορία από την πλευρά των Τούρκων, την παιδεία των Ελλήνων, τις καταλήψεις (2ο μέρος)

Πηγή: 

Ο Σαράντος Καργάκος μιλάει για την ιστορία από την πλευρά των Τούρκων, την παιδεία των Ελλήνων, τις καταλήψεις

[Blue Sky, Εκπομπή "Ελληνική Αγωγή"]