Ιστορικός - Συγγραφέας

Ιστορικά

Ἡ Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821 (3 τόμοι)

Οἱ 2 πρῶτοι τόμοι εἶχαν ἐκδοθεῖ σὲ 4 τεύχη ἀπὸ τὴ Real News.

Στὴν παροῦσα νέα ἔκδοση ἐμπεριέχονται καινούργια κεφάλαια ποὺ προσέθεσε ὁ Σαράντος Καργάκος, ὅπως: ἡ περίοδος Καποδίστρια, ἡ στάση τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ἑβραίων κατὰ τὴν Ἐπανάσταση κ.ἄ. Διαβάστε Περισσότερα »

Τό Ἀγκάθι Τῶν Σκοπίων: Ἀπό τό Μακεδονικό ζήτημα στήν ἐμπλοκή τῶν Σκοπίων

Πρὶν ἀπὸ 24 περίπου χρόνια ἕνας παλαίμαχος καὶ πολύπειρος πολιτικός, ὑποδυόμενος τὸν μάντι Κάλχα εἶχε πεῖ ὅτι μετὰ ἀπὸ 10 χρόνια κανεὶς δὲν θὰ θυμᾶται τὸ ζήτημα τῆς Μακεδονίας. Ἡ προφητεία του «ἐπαληθεύθηκε», ὅπως ἐπαληθεύονται οἱ προφητεῖες τοῦ ...Καζαμία! Ἀντίθετα ἐπαληθεύονται ὅσα ἡ ταπεινότητά μου εἶχε γράψει στὸ περιοδικὸ «ΠΟΛΙΤΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» τοῦ Κώστα Κύρκου κατὰ τὸ ἔτος 1991 καὶ τὰ ὁποῖα πῆραν μορφὴ βιβλίου ὑπὸ τὸν τίτλο «Ἀπὸ τὸ Μακεδονικὸ Ζήτημα στὴν Ἐμπλοκὴ τῶν Σκοπίων», τὸ ὁποῖο βιβλίο κυκλοφορήθηκε τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1992 καὶ ὑπῆρξε ἡ μυστικὴ βίβλος πολλῶν πολιτικῶν, διπλωματικῶν, δημοσιογράφων καὶ λοιπῶν ἐνδιαφερομένων γιὰ τὸ Σκοπιανὸ ζήτημα ἢ «Ἀγκάθι τῶν Σκοπίων», ὅπως προσφυέστατα τὸ ὀνόμασε ὁ μεγάλος μας ἱστορικὸς Σπ. Λάμπρος ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ., ἐπισημαίνοντας τοὺς κινδύνους ποὺ ἐγκυμονοῦσε ἡ σερβικὴ μεγαλοϊδεατικὴ προπαγανδιστικὴ δραστηριότητα στὰ ἀκμάζοντα τότε ἑλληνικὰ κέντρα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς τῶν Σκοπίων. Διαβάστε Περισσότερα »

2ος Παγκόσμιος Πόλεμος (ά τόμος)

Ὁ Ουΐνστον Τσώρτσιλ εἶχε πεῖ γιά τόν Βʹ Παγκόσμιο Πόλεμο ὅτι ἦταν ἕνας πόλεμος πού δέν ἔπρεπε νά γίνει. Τοῦτο τό βιβλίο γράφτηκε μέ τή φιλοδοξία νά βοηθήσει ὥστε ἄλλος τέτοιος πόλεμος νά μήν …ξαναγίνει. Νά μήν ἐπανέλθει ἡ ἀνθρωπότητα σέ ἀνάλογη κατάσταση παραφροσύνης. Ὁ Βʹ Παγκόσμιος Πόλεμος ὑπῆρξε ἡ πιό ἐξωφρενική καί συνάμα τραγική περιπέτεια τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Ποτέ ἄλλοτε τόση εὐφυΐα πολιτική, στρατιωτική καί ἐπιστημονική, τόση γενναιότητα καί τόση ποσότητα ἔμψυχου καί ὑλικοῦ δυναμικοῦ δέν χρησιμοποιήθηκαν γιά νά «γραφτεῖ» αὐτό τό Ἔπος τῆς Καταστροφῆς. Διαβάστε Περισσότερα »

2ος Παγκόσμιος Πόλεμος (β΄ τόμος)

Ὁ Ουΐνστον Τσώρτσιλ εἶχε πεῖ γιά τόν Βʹ Παγκόσμιο Πόλεμο ὅτι ἦταν ἕνας πόλεμος πού δέν ἔπρεπε νά γίνει. Τοῦτο τό βιβλίο γράφτηκε μέ τή φιλοδοξία νά βοηθήσει ὥστε ἄλλος τέτοιος πόλεμος νά μήν …ξαναγίνει. Νά μήν ἐπανέλθει ἡ ἀνθρωπότητα σέ ἀνάλογη κατάσταση παραφροσύνης. Ὁ Βʹ Παγκόσμιος Πόλεμος ὑπῆρξε ἡ πιό ἐξωφρενική καί συνάμα τραγική περιπέτεια τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Ποτέ ἄλλοτε τόση εὐφυΐα πολιτική, στρατιωτική καί ἐπιστημονική, τόση γενναιότητα καί τόση ποσότητα ἔμψυχου καί ὑλικοῦ δυναμικοῦ δέν χρησιμοποιήθηκαν γιά νά «γραφτεῖ» αὐτό τό Ἔπος τῆς Καταστροφῆς. Διαβάστε Περισσότερα »

2ος Παγκόσμιος Πόλεμος (γ΄ τόμος)

[Ο Α' τόμος αφορά στις καταστάσεις και τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο μέχρι τη Μάχη της Ερήμου (1943). Ο Β' τόμος αφορά στη Μάχη της Ελλάδος. Ο Γ' Τόμος αφορά στον πόλεμο της Ρωσίας. Ο Δ' τόμος αφορά στην απόβαση στη Σικελία-Ιταλία, την απόβαση στη Νορμανδία, την κατάρρευση του φασιστικού και Χιτλερικού καθεστώτος. Σε επίμετρο εξετάζονται τα πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα] Διαβάστε Περισσότερα »

2ος Παγκόσμιος Πόλεμος (δ΄ τόμος)

[Ο Α' τόμος αφορά στις καταστάσεις και τα γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο μέχρι τη Μάχη της Ερήμου (1943). Ο Β' τόμος αφορά στη Μάχη της Ελλάδος. Ο Γ' Τόμος αφορά στον πόλεμο της Ρωσίας. Ο Δ' τόμος αφορά στην απόβαση στη Σικελία-Ιταλία, την απόβαση στη Νορμανδία, την κατάρρευση του φασιστικού και Χιτλερικού καθεστώτος. Σε επίμετρο εξετάζονται τα πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα] Διαβάστε Περισσότερα »

Ἡ Αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως (β΄ τόμος)

Ἡ πρωτοφανής ἐπιτυχία τοῦ Α’ τόµου τῆς «Αὐτοκρατορίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως», µέ τίς τολµηρές σκέψεις πού διατυπώσαµε, προκειµένου γιά βιβλίο τῆς κακῶς λεγόµενης βυζαντινῆς ἱστορίας, µᾶς ἐπιτρέπει µέ χαρά νά παρουσιάσουµε καί τόν Β’ τόµο, πού καλύπτει τή µακρά περίοδο ἀπό τούς διαδόχους τοῦ Ἰουστινιανοῦ µέχρι τήν Α’ ἅλωση τῆς Πόλης ἀπό τούς Σταυροφόρους (1204). Κατά τή µακρά αὐτή χρονική περίοδο, ἡ Αὐτοκρατορία χάνει σταδιακά τόν ρωµαϊκό της χαρακτήρα καί προσλαµβάνει µιά ἑλληνοµορφία, πού θά γίνει περισσότερο ἔντονη στήν τελευταία φάση, πού ἀτυχῶς ἔκλεισε µέ τήν Β’ ἅλωση τοῦ 1453. Διαβάστε Περισσότερα »

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ. Ο ΒΙΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Καί μόνον τό γεγονός ὅτι ἡ Ὀλυμπιάδα (πρότερον Μυρτάλη) ὑπῆρξε σύζυγος τοῦ Φιλίππου Β΄ καί μητέρα τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, τῆς ἔδινε τό προνόμιο νά κατέχει σημαντική θέση στήν Ἱστορία. Τή θέση αὐτή, ὅμως, ἡ Ἠπειρώτισσα πριγκίπισσα δέν τήν κατέχει χάρη στή λάμψη τοῦ συζύγου καί τοῦ γυιοῦ της. Ἡ Ὀλυμπιάδα δέν εἶναι ἑτερόφωτη ἀλλά αὐτόφωτη. Διέγραψε τή δική της πορεία μέσα στήν Ἱστορία, τόσο στά χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ συζύγου της ὅσο καί στά χρόνια τῆς βασιλείας τοῦ γυιοῦ της. Κυρίως, ὅμως, μετά τόν θάνατο τοῦ δευτέρου, ὁπότε ὁ ρόλος της στή Μακεδονία γίνεται πρωταγωνιστικός. Διαβάστε Περισσότερα »

Ασσασίνοι: Οι Ιστορικές Καταβολές της Ισλαμικής Τρομοκρατίας

Οι Ασσασίνοι είναι η φονικότερη τρομοκρατική οργάνωση που γνώρισε η ιστορία. Από απλή αίρεση, μεταβλήθηκε σε αόρατη αρχή, που έγινε εξουσία και σταδιακά απλώθηκε διά του εγχειριδίου σε όλη την Ασία. Η έξαρση των δολοφονιών στον χώρο της Μέσης και Άπω Ανατολής έδειξε πως η αίρεση επιζεί μέχρι σήμερα στη Συρία, στην Περσία, στην Κεντρική Ασία, μέχρι του Πακιστάν και της Ινδίας.

Μέγας Ἀλέξανδρος: Ὁ Ἄνθρωπος Φαινόμενο

Στόν «Ἐρωτόκριτο» τοῦ Βιτσέντζου Κορνάρου, πού ὑπῆρξε ἡ οἱονεί «Ἰλιάς» τοῦ νεώτερου ἑλληνικοῦ κόσμου στά χρόνια της σκλαβιᾶς καί ἐπί ἕναν αἰῶνα μετά, στό κεφάλαιο τῆς «γκιόστρας» (=κονταρομαχίας), ἀνάμεσα στούς κονταρομάχους πού συμμετεῖχαν στό ἀγώνισμα ἦταν κι ἕνα παλληκάρι, τό ὁποῖο ὁ Κορνάρος στολίζει μέ ἰδιαίτερη χάρη:

«Μέ σπούδα καί μέ προβολή ἐπρόβαλε ὡς λιοντάρι

ὁ ἀφέντης τῆς Μακεδονιᾶς τ’ ὄμορφο παλληκάρι·

ἦτον εἰκοσιενούς χρονοῦ ὄμορφος κοπελιάρης,

πολλά μεγάλης δύναμης, πολλά μεγάλης χάρης· Διαβάστε Περισσότερα »