Ιστορικός - Συγγραφέας

Δημοσιευμένα

Το ενεργειακό πρόβλημα και η εξάντληση των φυσικών πηγών πλούτου

Πηγή: 
Μαθήματα Εκθέσεων

Η Κοινωνία της Αφθονίας αρχίζει να διαγράφει μία προοπτική για την Κοινωνία της Δυστυχίας. Στο μέλλον ο άνθρωπος ίσως τρέφεται με τ' απορρίμματα του παρόντος, αν φυσικά εξαντληθεί το φυσικό κεφάλαιο της γης. Διαβάστε Περισσότερα »