Ιστορικός - Συγγραφέας

Άρθρα

Πόλεμος: μιὰ καταχθόνια μηχανὴ

Πηγή: 
Κόντρα

 

ΚΟΝΤΡΑ 02/12/2017 - 15:30 Διαβάστε Περισσότερα »

Ἡ ψυχολογία τοῦ ναυαγοῦ

Πηγή: 
Κόντρα

Πρὶν ἀπό μερικὰ χρόνια οἱ δημοσκοπήσεις ἔδειχναν μιὰ σταθερὴ προσήλωση πρὸς τὸ κυβερνῶν κόμμα, παρὰ τὶς ἠχηρὲς καὶ βροντώδεις –θὰ λέγαμε– ἀποτυχίες του. Ξαφνικὰ ἔγινε μιὰ ἀπότομη μετατόπιση. Ἀπὸ ψυχολογικὴ ἄποψη τὸ φαινόμενο εἶναι εὐεξήγητο, ἄν λάβουμε ὑπόψη τὴν ψυχολογία τῶν ἐπιβατῶν ποὺ ξαφνικὰ ἀντιλαμβάνονται ὅτι τὸ σκάφος στὸ ὁποῖο ἐπιβαίνουν «μπάζει» ἀπὸ τὴ μιὰ «μπάντα». Αὐτομάτως μετακινοῦνται πρὸς τὴν ἄλλη «μπάντα» καὶ τὸτε τὸ σκάφος ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν ἄλλη... «μπατάρει». Καὶ τότε πᾶνε ὅλοι «σούμπιτοι»! Διαβάστε Περισσότερα »

Κολμπέρ

Πηγή: 
Κόντρα

Μιὰ ὑπερήφανη ἑλληνικὴ στάση

Πηγή: 
Κόντρα

Ακόμη καὶ ὅταν τὸ γένος μας ἦταν βουλιαγμένο στὴν πολυφίλητη γιὰ κάποιους ἀγκαλιὰ τῶν Ὀθωμανῶν ὑπῆρχαν ἀναστήματα ποὺ ὕψωναν φωνὴ, ὅταν θιγόταν ἡ ἐθνικὴ μας τιμὴ. Ὁ πολυϋβριζόμενος ἀπὸ πολλοὺς σήμερα Ἀδ. Κοραῆς σὲ μιὰ ἀπὸ τὶς περίφημες ἐπιστολὲς του πρὸς τὸν «πρωτοψάλτην» τῆς Σμύρνης, γραμμένη στὶς 27 Νοεμβρίου 1796 καταγγέλλει κάποιον Γερμανό ἑλληνιστὴ ποὺ ἐκφράστηκε ὀνειδιστικὰ γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ τὸν ὁποῖον προτίθεται νὰ περιποιηθεῖ κατάλληλα ὁ Ἕλληνας σοφὸς μὲ μιὰ καινούρια συγγραφὴ του. Ἄς ἀπολαύσουν οἱ ἀναγνῶστες φρόνημα ἑλληνικὸ ἀπὸ τὸν ξενιτεμένο σοφό: Διαβάστε Περισσότερα »