Ιστορικός - Συγγραφέας

Άρθρα

Μιὰ φωνὴ ἀπὸ τὸ παρελθὸν

Πηγή: 
Κόντρα

Αφ’ Οτου ἐκδόθηκε (Νοέμβριος 2011) τὸ βιβλίο μου «Μικρασιατική ἐκστρατεία: Ἀπὸ τὸ ἔπος στὴν τραγωδία», πάνω στὸ ὁποῖο προσέκρουσαν πολλὲς περὶ «συνωστισμοῦ» μωρολογίες, ἔγινα παραλήπτης μιᾶς πεντάδας ἡμερο­λογιακῶν σημειώσεων, ἀνεκδότων ἐπιστολῶν, φωτογραφιῶν καὶ ἐγγράφων πού, ἄν ἔχω χρόνια ζωῆς, μὲ ὅλο αὐτὸ τὸν ὄγκο τῶν νέων μαρτυριῶν σκέπτομαι νὰ ἐκδώσω σὲ μιὰ 4η ἔκδοση τοῦ ἔργου μου ἕνα συμπληρωματικὸ τόμο μὲ τίτλο: «Μάρτυρες καὶ μαρτυρίες». Τὴν τελευταία βίβλο μαρτυριῶν παρέλαβα, μὲ τρόπο αἰφνιδιαστικὸ, στὰ μέσα Σεπτεμβρίου. Ἕνας κύριος μὲ ἐπισκέφθηκε ξαφνικὰ καὶ μοῦ ἐνεχείρισε ἕνα χειρόγραφο βιβλίο σὲ φωτοτυπία. Διαβάστε Περισσότερα »