Σαράντος Ι. Καργάκος

Ιστορικός - Συγγραφέας

“Πολλοί ήταν εκείνοι που ανέβηκαν στην εξουσία φτωχοί, αλλ’ ελάχιστοι ήταν εκείνοι που κατέβηκαν φτωχότεροι”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Εκτός από τη δικαιοσύνη της πολιτείας υπάρχει και άλλη ανώτερη, που εκπροσωπείται από το εσωτερικό δικαστήριο της συνείδησης”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Ο άνθρωπος είναι τόσο περισσότερο άνθρωπος, όσο περισσότερη ηθική αντοχή εμφανίζει”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Αν οι επιστήμονες δεν σταθούν άγρυπνοι φύλακες πάνω στις επάλξεις του επιστημονικού καθήκοντος και θελήσουν, σαν άλλοι Πόντιοι Πιλάτοι, να μεταθέσουν σε ώμους άλλων την ευθύνη για την κακή χρησιμοποίηση των ευρυμάτων τους, τότε η επιστήμη από πηγή ζωής θα μεταβληθεί σε πηγή ολέθρου”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Μόνον αυτοί που συναισθάνονται τις ευθύνες τους κ’ εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους μπορούν να διεκδικούν δικαιώματα”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Η απουσία ιδανικών οδηγεί στην απαισιοδοξία, η απαισιοδοξία στην αδράνεια και η αδράνεια στο μαρασμό”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Η μόρφωση δημιουργεί τη μεταμόρφωση”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Μια τεχνική πρόοδος χωρίς χαλινό ηθικής δεν οδηγεί στα ύψη αλλά στην άβυσσο”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Ιθάκη είναι ο εαυτός μας κ΄ επιστροφή ο εξανθρωπισμός μας”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Ψυχή του πολιτισμού είναι ο πολιτισμός της ψυχής”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Όχι ο άνθρωπος για την πρόοδο, αλλ’ η πρόοδος για τον άνθρωπο”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Ο άνθρωπος θαμπώθηκε από τη δύναμή του. Νόμισε ότι έγινε υπεράνθρωπος και κατάντησε απάνθρωπος”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Είμαστε άνθρωποι, όταν γινόμαστε συνάνθρωποι”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Το ύψος δεν αναιρεί το βάθος. Η κορυφή δεν αναιρεί τη βάση, ούτε το τέρμα την αφετηρία. Το δεύτερο βήμα δεν θα γινόταν, αν δεν γινόταν το πρώτο. Σύμφωνα μ’ αυτά και ο σύγχρονος πολιτισμός δεν θα υπήρχε, αν δεν είχαν συμβάλει στη δημιουργία του όλες οι ανθρώπινες γενιές”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Ο σύγχρονος πολιτισμός δεν είναι θαύμα, είναι τελειοποίηση”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Η δημοκρατία θέλει μια παιδεία που να μάθει τους νέους όχι με τι να σκέπτονται αλλά πώς να σκέπτονται”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Στόχος μιας δημοκρατικής παιδείας δεν πρέπει να είναι η δημιουργία μηχανικών αλλ’ ευγενών εγκεφάλων”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Δεν είναι οι γνώσεις που λείπουν σήμερα αλλ’ η γνώση και η επίγνωση του χρέους μας ως υπεύθυνων μελών μιας υπεύθυνης για τη μοίρα της κοινωνίας”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Η σύγκριση είναι ο διάλογος του πνεύματος με τον εαυτό του”

Μαθήματα Εκθέσεων

“Με τη μάθηση θ’ αποκτήσουν οι άνθρωποι γνώσεις, με την άσκηση θα τις μεταβάλουν σε γνώση”

Μαθήματα Εκθέσεων