Ιστορικός - Συγγραφέας

Εκπαιδευτικά

Η Στρατηγική της Έκθεσης

Το βιβλίο αυτό είναι μέθοδος γραφής, μέθοδος σκέψης, μέθοδος επαφής με τις πραγματικές πηγές της ζωής. Απευθύνεται στον ανήσυχο μαθητή και καθηγητή και σ' όποιον γενικά αποστρέφεται την τυποποίηση.

Εκθέσεις για τους Μαθητές Γ' Γυμνασίου - Α' Λυκείου & Υποψηφίους Λυκείου

Με το βιβλίο αυτό το παιδί μαθαίνει τις πρώτες αρχές «τακτικής» σε ό,τι αφορά στη γραφή εκθέσεων, που να προσεγγίζουν το επίπεδο δοκιμίου. Είναι ένα είδος προπαιδείας για τη δοκιμιακή γραφή.

Ανθρωπογεωγραφία: Για τους Υποψηφίους των Οικονομικών Σχολών

Μικρό βιβλίο με εκπληκτικό εξώφυλλο του Αποστόλη Κώττα. Βοήθημα για τους μαθητές. Κατ’ αντίθεση προς το σχολικό βιβλίο που έβλεπε την πυραμίδα ηλικιών θετικά, το βιβλίο του Σ. Ι. Καργάκου την έβλεπε με σκεπτικισμό. Για πρώτη φορά ο συγγραφέας, με το βιβλίο αυτό, κάνει την πρόβλεψη ότι το σοβαρώτερο πρόβλημα της Ελλάδος μελλοντικά θα είναι το δημογραφικό.

Γενική Ιστορία

Στην τελική της μορφή ολοκληρώθηκε σε 1000 σελίδες. Περιλαμβάνει ιστορία των Λαών της Ανατολής, την προϊστορία και ιστορία του ελληνικού κόσμου και χώρου, τη ρωμαϊκή και ευρωπαϊκή ιστορία, την ιστορία της αυτοκρατορίας της ΚΠόλεως, την Τουρκοκρατία και την Επανάσταση του ΄21, τη νεώτερη ευρωπαϊκή και ελληνική ιστορία ως το 1945. Έκανε 20 εκδόσεις και μόρφωσε ιστορικά δύο ελληνικές γενιές. Λόγω της μεγάλης ζητήσεως επανεκδόθηκε από τον οίκο Gutenberg με νέο τίτλο «Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου και του Μείζονος χώρου».

Τα Λατινικά του Υποψηφίου

Βιβλίο με πρωτοποριακό εξώφυλλο. Κυκλοφορήθηκε για μικρό χρονικό διάστημα. Περιείχε τ λεγόμενα τότε «άγνωστα θέματα» και πρωτότυπο λατινικό συντακτικό. Γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία γιατί από το βιβλίο αυτό μπήκαν τα θέματα της Νομικής και της Φιλολογίας. Αποσύρθηκε από την κυκλοφορία, διότι η εξέταση των μαθητών στο «άγνωστο» καταργήθηκε.