Ιστορικός - Συγγραφέας

Άρθρα από "Μαθήματα Εκθέσεων"

Τίτλος
Ο άνθρωπος προσπαθεί με τη μόδα να διακριθεί, να ξεχωρίσει από τους άλλους εξομοιούμενος μαζί τους
Η αμφιβολία γενεσιουργός αιτία για νέες πνευματικές αναζητήσεις
Εθνικισμός και διεθνισμός
Η εσωτερική αυτάρκεια ως αντίδοτο της πλεονεξίας και του καταναλωτικού πνεύματος της εποχής μας.
Ποιες επιπτώσεις είχε πάνω στη ζωή των λαών η υπερπαραγωγή καταναλωτικών αγαθών
Ανοχή ή συνενοχή;
Κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη. Γιατί στον καιρό της ειρήνης τα παιδιά θάβουν τους γονείς, ενώ στον καιρό του πολέμου οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους.
Σε ποιες ηθικές δυνάμεις οφείλει ο Ελληνισμός την επιβίωση και μεγαλουργία του;
Το ενεργειακό πρόβλημα και η εξάντληση των φυσικών πηγών πλούτου
«Ἐπαινῶ γλῶτταν εὔφημον φέρειν, σιγᾶν ὅπου δεῖ καί λέγειν τά καίρια»[1] (Αισχύλος)
Σε ποιες ηθικές δυνάμεις οφείλει ο Ελληνισμός την επιβίωση και μεγαλουργία του;
«Ἀκοῦσαι οὐκ ἐπιστάμενος οὐδ' εἰπεῖν» (Ηράκλειτος)
«Κρεῖτόν ἐστιν μετ' ὀλίγων ἀγαθῶν, πρός ἅπαντας τούς κακούς ἤ μετά πολλῶν κακῶν πρός ὀλίγους ἀγαθούς μάχεσθαι»
«Οὐκ ἔγκλημα τό μή ρίπτειν ἑαυτόν ἐν κινδύνοις. ἀλλ' ἐμπεσόντα μή στῆναι γενναίως»
Κάτω από ποιες προϋποθέσεις η δημοκρατία αναδείχνεται στο ιδεωδέστερο πολίτευμα
Η προσήλωση στο ατομικό και η αδιαφορία για το κοινό συμφέρον απεργάζεται την παρακμή των κρατών
Η προκατάληψη εχθρός της αλήθειας
Σ' όλες τις εποχές οι άνθρωποι χρησιμοποιούν, άλλοτε τη βία κι άλλοτε την πειθώ, για να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Ποια μέθοδο θεωρείτε προσφορότερη και αποτελεσματικότερη;

Άρθρα Προς Δημοσίευση