Σαράντος Ι. Καργάκος

Ιστορικός - Συγγραφέας
Άρθρα

Ακόμη δεν  είχαν σβήσει τα πρώτα χαμόγελα της άνοιξης. Ο Ευθύφρων, όχι ο αρχαίος μάντις και μαθητής του Σωκράτη, παλαιός και ομήλικος φίλος περιπατούσε στο αλσύλλιο της γείτονας περιοχής εν μέσω αυτοφυών εαρινών ανθέων. Κρα­τούσε λευκή μαργαρίτα, την όποια μαδούσε μετά προσοχής και υποτονθόρυζε (= κρυφομουρμούριζε) μονοτόνως, όπως οι Ινδοί τη λέξη «ομ», «ομ», κάποιον ασαφή ρηματικό τύπο.

Πέρασε από το μυαλό μου αμαρτωλός ο υποτοπασμός (υπόνοια): «Βρε μπας: Και σ’ αυτή την ηλικίαν;». Αλλά κα­τά το παροιμιακόν. «ὁ ἔρως χρόνια δέν κοιτᾶ».

Άρθρα

Πέρα από το θέμα της Θράκης που θίξαμε στο προ­ηγούμενο άρθρο μας, υπήρξαν πολλές παραλείψεις κατά τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις. Από τα κόμματα έλειψε η φαντασία και η ευαισθησία να επεξεργασθούν μια στοιχειώδη μεταρρύθμιση στη γραφειοκρατική ρου­τίνα και να χαράξουν μια ενιαία εθνική στρατηγική.

Άρθρα

Είναι πολλά και περίεργα αυτά που συμβαίνουν στον πα­ρόντα καιρό στον ελληνικό πληθυσμό σ’ ένα μεγάλο του πο­σοστό, που μάλιστα αυτοχαρακτηρίζεται «Αριστερό». Στα παιδικά και νεανικά μου χρόνια οι Αριστεροί (χωρίς εισαγω­γικά) σε θέματα σεξουαλικής συμπεριφοράς ήσαν πιο αυστη­ροί απ’ ό,τι οι αυστηρότεροι Αγιορείτες μοναχοί. Σήμερα παρατηρούμε κάποιους περίεργους «Αριστερούς» να γίνονται πρόμαχοι παντός σεξουαλικού εκτραχηλισμού.

Άρθρα

Μια αλλαγή κυβερνήσεως είναι μία πολύ λεπτή και ευαίσθητη κατάσταση από οικονομική κυρίως άποψη. Ακόμη και στην περίπτωση μιας ήπιας διαδοχής στην εξουσία, η προσωρινή νευρικότητα και ο πανικός των αγορών μπορεί να διογκώσουν τα υπάρχοντα προβλήματα και να χαντακώσουν τη νέα κυβέρνηση από την πρώτη κιόλας στιγμή.

Άρθρα

Ἄς μή μάς παρασύρουν τά οἰκονομικά. Ἀπό ἀλλοῦ θά ἔλθουν τά δεινά. Καί μέ αὐτό ἐννοῶ ὅτι ὑπονομεύεται ὅ,τι σημαντικό ἀναδεικνύεται στήν Ἑλλάδα. Παλαιότερα εἶχα ἀκούσει ἀπό κάποιον ἐπίσημο ἐκπρόσωπο διεθνοῦς ὀργανισμοῦ ἐδῶ στήν Ἑλλάδα ὅτι οἱ ἔρευνες τοῦ καθηγητῆ Ἀνδρόνικου στή Βεργίνα καί οἱ σχετικές μέ τά εὑρήματα ἀπόψεις του συνιστοῦν ὄνειδος γιά τήν Ἑλλάδα!

Άρθρα

Ὁ πρωθυπουργὸς καὶ οἱ παρατρεχάμενοί του ἐπὶ 4 μῆνες τώρα μοῦ θυμίζουν τὸν Διογένη, ὅταν βρισκόταν στὴν Κόρινθο. Εἶχε φθάσει ἡ πληροφορία ὅτι ὁ Φίλιππος ἐρχόταν ἀπειλητικὸς πρὸς τὸν Ἰσθμὸ μετὰ τὴ μάχη τῆς Χαιρωνείας. Οἱ Κορίνθιοι τέθηκαν ἐπὶ ποδὸς γιὰ νὰ τὸν ἀποκρούσουν.